Hae keskon vuosiraportista 2016

Vastuullisuus Keskon strategiassa

”Vastuullisuus yhdistettynä vahvaan identiteettiin ja houkutteleviin brändeihin on entistä enemmän toiminnan edellytys jokaisessa liiketoiminnassa.”

Matti Kalervo, vastuullisuusjohtaja

Keskossa vastuullisuustyö on jokapäiväistä tekemistä.

Vastuullisuustyö perustuu Keskon arvoon, visioon ja missioon. Vastuullisuustyötä ohjaavat Keskon strategia, yleiset yhteiskuntavastuun periaatteet, K Code of Conduct -ohjeisto ja Keskon ostotoiminnan periaatteet.

Keskon vastuullisuusohjelma sisältää sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteita. Ohjelmassa on kuusi teemaa: Hyvä hallinto ja talous, Asiakkaat, Yhteiskunta, Työyhteisö, Vastuullinen hankinta ja kestävät valikoimat sekä Ympäristö.

 

Arvo

Asiakas ja laatu – kaikessa mitä teemme

Visio   

Olemme asiakkaan valinta ja kaupan laatujohtaja Euroopassa

Missio

Luomme vastuullisesti hyvinvointia kaikille sidosryhmillemme ja koko yhteiskunnalle

Vastuullisuuden yleiset toimintaperiaatteet

Keskon konsernijohtoryhmä on hyväksynyt konsernin vastuullisuusperiaatteet. Niissä on määritetty taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun peruslupaukset.

Periaatteisiin on kirjattu myös Keskon sitoumukset kansainvälisiin julistuksiin ja sopimuksiin. Näistä keskeisimmät ovat:

  • YK:n ihmisoikeuksien julistus ja lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus
  • ILO:n sopimus työelämän perusoikeuksista
  • OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille
  • Kansainvälisen Kauppakamarin Kestävän kehityksen peruskirja ja lahjonnan ja korruption vastaiset ohjeet
  • YK:n Global Compact –aloite
  • YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals)
  • Business Social Compliance Initiativen (BSCI) ostotoiminnan periaatteet

 

"Kesko on mukana YK:n Global Compact -aloitteessa ja on kaikissa toimintamaissaan sitoutunut noudattamaan kymmentä yleisesti hyväksyttyä ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöä ja korruptionvastaista toimintaa koskevaa periaatetta."

Mikko Helander, pääjohtaja

Keskon vastuullisuuspolku
#

Toiminnassa:
SDG:t tutuiksi K-ryhmän joulukalenterin avulla

Joulukuussa 2016 Keskon intrassa, Keskonetissä, availtiin ennennäkemättömiä joulukalenteriluukkuja. Keskolaiset tutustuivat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin suuren suosion saaneella, yhteisöllisellä tavalla. Joka työpäivä yksi keskolainen kertoi videotervehdyksellä muille siitä, miten Kesko edistää päivän YK:n kestävän kehityksen tavoitetta vastuullisuustyössään.

Kesko julkaisi marraskuun lopussa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja Kesko -sivut. Kesko on sitoutunut tukemaan toiminnassaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, SDGs). Sivuilla kerrotaan, miten Kesko edistää kaikkia 17 tavoitetta käytännössä.

Miten sitten saadaan kiireiset ihmiset tutustumaan sivuihin? Tätä mietittiin konsernin yhteiskuntavastuu -yksikössä marraskuussa, kun sivujen sisältö alkoi valmistua.

"Yhteiskuntavastuun asiantuntijamme Sohvi Vähämaa ja Minna Saari saivat silloin loistoidean. Joulukuussa on ennen jouluaattoa yhtä vaille saman verran työpäiviä kuin YK:n kestävän kehityksen tavoitteita eli 17. Tehdään intraan joulukalenteri, jossa avataan joka päivä yksi luukku eli SDG!", kertoo Keskon vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo.

Tuumasta toimeen

Idean saatuaan Sohvi ja Minna eivät kauan aikailleet, vaan ryhtyivät etsimään eri puolilta K-ryhmää henkilöitä, jotka haluaisivat kertoa muille SDGeistä rennolla joulutervehdyksellä.

"Meillä on ihania työntekijöitä ja kaikki lähtivät heti innolla mukaan. Kuvasimme videotervehdykset puhelimella intrakäyttöön. Suurin osa videoista saatiin yhdellä otolla purkkiin ja niistä tuli välittömiä ja aitoja.", Sohvi ja Minna kertovat.

Joulukalenteri saa suuren suosion

Ensimmäinen luukku aukesi intrassa 30.11., jolloin rakentamisen ja talotekniikan kaupan vastuullisuuspäällikkö Jesse Mether kertoi, miten Kesko edistää SDG 1:tä, Ei köyhyyttä.

"Me K-ryhmässä luomme työtä ja hyvinvointia, niin kotimaassa kuin globaalisti”, kertoo Mether omalla videollaan ja toivottaa lopuksi joulun toivotuksiksi rauhaa ja rakkautta.

"Monta päivää kului siihen, että ihmiset pysäyttelivät minut käytävillä ja kehuivat joulukalenteri-ideaa. Tämä oli loistava tapa saada kiireiset ihmiset pysähtymään ja miettimään, mistä YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa on kyse", sanoo Jesse.

Päivä päivältä edettiin tavoitteesta toiseen ja jouluun mennessä kaikki luukut oli avattu. Työ YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi jatkuu tästä eteenpäinkin.

"Aiomme jatkossa linkittää tekemisemme näihin tavoitteisiin. Esimerkiksi vuosiraportissamme kerromme, miten vastuullisuusohjelmamme liittyy YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. On hienoa, että YK on julkaissut nämä maailmanlaajuiset tavoitteet, jotka kuuluvat meille kaikille: valtioille, yrityksille, sijoittajille, kansalaisjärjestöille ja kaikille kansalaisille", sanoo Matti Kalervo.

Lue lisää