Hae keskon vuosiraportista 2016

Muut toimintamaat

Muiden toimintamaiden vastuullisuustyötä edistämään perustettiin tammikuussa 2015 ohjausryhmä Steering group for local responsibility in operating countries. Ohjausryhmä laati jokaiselle muissa toimintamaissa toimivalle yhtiölle yhteistä vastuullisuusohjelmaamme täydentäviä, paikalliset olosuhteet huomioivia tavoitteita. Alla esitellään yhtiöiden edistyminen tavoitteiden saavuttamisessa vuoden 2016 aikana.

K-Rauta Venäjä

Tavoite Tavoitteen eteneminen
Työyhteisö: Teemme ja tarjoamme laadukasta työtä

Työntekijämme ovat sitoutuneita konsernin strategiaan, myyntitavoitteisiin ja asiakastyytyväisyyden kehittämiseen.

Vuonna 2016 toteutimme henkilöstön kehitysprojektin “Career development and succession planning”. Projektiin osallistui 55 myymälä- ja toimistohenkilöstön jäsentä. Koulutuspäiviä oli yhteensä 314.
Yhteiskunta: Rakennamme yhdessä parempaa yhteiskuntaa

Yhteiskunta arvostaa K-Rauta Venäjän vastuullisuustyötä. Työntekijämme ovat sitoutuneita  K-Rauta Venäjän vastuullisuustavoitteisiin.

Vuonna 2016 jatkoimme lastenkotilasten tukemista sekä tuimme leikkikentän rakentamista Moskovassa ja lasten kulttuurikeskuksen uudistamista Tulassa.

Vuoden 2016 aikana tarjosimme kahdelletoista opiskelijalle harjoittelupaikan.

Vuonna 2016 osa henkilökunnasta osallistui Pietarin ja Tulan puistojen viherrakentamisen vapaaehtoistöihin.

Ympäristö: Hillitsemme yhdessä ilmastonmuutosta ja edistämme luonnonvarojen kestävää käyttöä

Vähennämme kaatopaikkajätteen määrää. Kehitämme lajittelua ja kierrätystä.

Vuonna 2016 perustimme Pietarin myymälöiden yhteyteen asiakkaille ekopisteet käytettyjen sähköparistojen keräämiseen. Pisteisiin palautettiin yli 800 kg paristoja.


Vuonna 2016 järjestimme myymälöissä kampanjan vanhojen muovisten kukkaruukkujen keräämiseksi asiakkailta. Keräsimme yli 20 000 muoviruukkua kierrätykseen.

K-Rauta Ruotsi

Tavoite Tavoitteen eteneminen
Työyhteisö: Teemme ja tarjoamme laadukasta työtä
Vastuullisuuden perehdytys ja verkkokoulutus.
Käynnistämme vastuullisuuden perehdytyskeskustelut keväällä 2017.

Otamme käyttöön myymälöiden digitaalisen EHS (ympäristö, työterveys ja -turvallisuus) -käsikirjan keväällä 2017.
Ilmastonmuutoksen hillintä: Hillitsemme yhdessä ilmastonmuutosta ja edistämme luonnonvarojen kestävää käyttöä

Lisäämme materiaalikierrätystä myymälöissä. Vähennämme energiankulutusta myymälöissä.

Vuonna 2016 työstimme ISO 14011 -ympäristöjärjestelmää. Tavoitteena on sertifioida järjestelmä vuoden 2017 syksyllä.

Byggmakker Norja

Tavoite Tavoitteen eteneminen
Vastuullinen hankinta ja kestävät valikoimat: Hankimme ja myymme vastuullisesti ja tuemme asiakasta kestävissä valinnoissa

Valikoimissamme olevat tuotteet täyttävät soveltuvat ympäristökriteerit.

Valikoimissa oleva puutavara on PEFC-sertifioitua vuoden 2017 loppuun mennessä.

Valikoimissa olevat rakennusmateriaalit ovat BREAM NOR -luokiteltuja. Vuoden 2016 lopussa noin 65 000 tuoteartikkelia oli NOBB-tietokannassa.
Työyhteisö: Teemme ja tarjoamme laadukasta työtä

Henkilöstömme on sitoutunutta, osallistuvaa ja aloitteellista.

Jatkamme koulutuksia vuonna 2017.

Konekesko Liettua

Tavoite Tavoitteen eteneminen
Työyhteisö: Teemme ja tarjoamme laadukasta työtä

Järjestämme vastuullisuuskoulutuksen koko henkilöstölle. Osallistamme henkilökuntaa vastuullisuustyöhön.

Vuonna 2016 vastuullisuuden verkkokoulutuksen suoritti 57 % henkilöstöstä ja K Code of Conduct -verkkokoulutuksen 78 %.

Vuonna 2016 yhtiön järjestämiin siivous- ja liikuntapäiviin osallistui 70 % henkilöstöstä.

Yhteiskunta: Rakennamme yhdessä parempaa yhteiskuntaa

Osallistumme järjestötyöhön. Tarjoamme harjoittelumahdollisuuksia opiskelijoille. Osallistumme hyväntekeväisyysprojekteihin.

Konekesko Liettua on seuraavien järjestöjen jäsen:
  • Lietuvos atsakingo verslo asociacija LAVA, liettualaisten yritysten vastuullisuusjärjestö. Vuonna 2016 Konekesko Liettuan edustaja toimi järjestön puheenjohtajana.
  • Baltic Institute of Corporate Governance BICG, hyviä hallinointi- ja johtamiskäytäntöjä edistävä baltialainen instituutti.

Vuoden 2016 aikana tarjosimme kolmelle opiskelijalle harjoittelupaikan.

Vuonna 2016 tuimme nuoriso- ja aikuisurheilua sekä museotoimintaa.

Konekesko Latvia

Tavoite

Tavoitteen eteneminen

Työyhteisö: Teemme ja tarjoamme laadukasta työtä

Kehitämme tiedonkulkua johdon ja työntekijöiden välillä. Huolehdimme tasapainosta työ- ja yksityiselämän välillä.

Henkilöstön edustajia osallistuu johtoryhmän kokouksiin neljä kertaa vuodessa. Staretegiaviestintää on tehostettu. Järjestimme keskijohdolle kehityskeskustelukoulutusta syksyllä 2016. Kehityskeskusteluissa henkilöstön tyytyväisyys tiedonkulkuun nousi: vuonna 2016 tyytyväisiä oli 65 % (edellisessä tutkimuksessa 2014: 52 %).

Ylitöiden ja käyttämättömien lomapäivien seurantaa on tehostettu. Poikkeamiin on puututtu.
Vastuullinen hankinta ja kestävät valikoimat: Hankimme ja myymme vastuullisesti ja tuemme asiakasta kestävissä valinnoissa

Kehitämme huoltopalveluita. Kehitämme verkkopalveluita.

Saimme valmiiksi huollon puhelinpalvelujärjestelmän kehitystyöt vuonna 2016. Vuoden 2017 aikana tavoitteena on kehittää huoltopalvelun mobiiliapplikaatio.
Ympäristö: Hillitsemme yhdessä ilmastonmuutosta ja edistämme luonnonvarojen kestävää käyttöä

Vähennämme myymälöiden sähkönkulutusta.

Vaihdamme myymälöiden valaistuksen LED-lampuiksi vuosina 2017-2018.

Konekesko Viro

Tavoite Tavoitteen eteneminen
Työyhteisö: Teemme ja tarjoamme laadukasta työtä

Panostamme kehityskeskusteluihin. Järjestämme esimiehille vastuullisuuden verkkokoulutuksen.

Vuonna 2016 jatkoimmen panostamista henkilöstön kehityskeskusteluihin ja suoritusten arviointeihin. Saavutimme asetetut tavoitteet.

Lisäsimme henkilöstön koulutusta. Vuonna 2016 koulutuspäiviä oli yhteensä 241 (2015: 100).
Vastuullinen hankinta ja kestävät valikoimat: Hankimme ja myymme vastuullisesti ja tuemme asiakasta kestävissä valinnoissa

Opastamme asiakkaitamme koneiden ja laitteiden ominaisuuksien ja teknisten ratkaisujen suhteen.

Vuonna 2016 jatkoimme panostamista asiakkaiden opastamiseen ja asiakastilaisuuksiin. Asiakastyytyväisyysindeksi säilyi edellisen vuoden hyvällä tasolla (4,1).

Indoor Viro

Tavoite Tavoitteen eteneminen
Ympäristö: Hillitsemme yhdessä ilmastonmuutosta ja edistämme luonnonvarojen kestävää käyttöä

Vähennämme kaatopaikkajätteen määrää. Kehitämme lajittelua ja kierrätystä.

Vuonna 2016 kierrätimme kartonkia 14 516 kg (32 % hankitusta pakkauskartongista) ja muovia 1 509 kg (34 % hankitusta pakkausmuovista). Vuoteen 2019 mennessä tavoitteena on nostaa kierrätysmäärä kummallekin pakkausmateriaalille 45 prosenttiin.  

Alkuvuodesta 2016 aloitimme yhteistyön kierrätyskeskuksen kanssa. Asiakkailta otetaan vastaan hyväkuntoisia huonekaluja, jotka jaetaan eteenpäin niitä tarvitseville. Toimintaa laajennetaan vuonna 2017 muun muassa julkaisemalla kierrätystoiminnasta lehti-ilmoituksia.
Vastuullinen hankinta ja kestävät valikoimat: Hankimme ja myymme vastuullisesti ja tuemme asiakasta kestävissä valinnoissa

Yhtenäistämme hinnoittelua. Vältämme ylipitkiä kampanjoita.

Koko henkilökunta (100 %) suoritti K Code of Conduct -verkkokoulutuksen. Kertaamme koulutuksia ja jatkamme vuonna 2017.    

Jatkoimme järjestelmäkehitysprojektia. Tavoitteena on saada Payment Card Industry Data Security Standard -sertifikaatti vuoden 2017 aikana. Kehitämme verkkokauppaa käyttäjäystävällisemmäksi vuoden 2017 aikana.