Hae keskon vuosiraportista 2016

Vastuullisuusohjelma

#

 

Keskon vastuullisuusohjelma sisältää sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteita. Ohjelmassa on kuusi teemaa: Hyvä hallinto ja talous, Asiakkaat, Yhteiskunta, Työyhteisö, Vastuullinen hankinta ja kestävät valikoimat sekä Ympäristö.

Vuonna 2016 päivitimme vastuullisuusohjelman tavoitteita; tarkensimme teemojen nimiä, lisäsimme tavoitteita, jotka tukevat strategiaamme ja sidosryhmiemme odotuksia, ja poistimme jo toteutuneita tai epäolennaisia tavoitteita. Esitämme tänä vuonna vastuullisuusohjelman edistymisen kolmelta viimeiseltä vuodelta.