Hae keskon vuosiraportista 2016

Kesko lyhyesti

Kesko on suomalainen kaupan alan edelläkävijä. Toimimme päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Toimialamme ja ketjumme toimivat tiiviissä yhteistyössä kauppiasyrittäjien sekä muiden kumppaneiden kanssa. Ketjutoimintaamme kuuluu yli 2 000 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Puolassa.

  • Kesko ja K-kauppiaat muodostavat K-ryhmän, jonka pro forma vähittäismyynti oli 13,2 mrd. euroa (alv 0 %) vuonna 2016
  • K-ryhmä on Pohjois-Euroopan kolmanneksi suurin vähittäiskaupan toimija
  • K-ryhmä työllistää noin 45 000 henkeä
  • Kesko on pörssiyhtiö ja sen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä
  • Keskon kotipaikka ja päätoimitilat sijaitsevat Helsingissä
  • Kesko on maailman vastuullisin kaupan alan yritys (The Global 100 Most Sustainable Corporations in the World)
K-ryhmän vähittäismyynti sekä kauppojen lukumäärät toimintamaittain vuonna 2016
#

Keskon liikevaihto liiketoimintamalleittain

Keskon pääasiallinen liiketoimintamalli Suomen markkinoilla on ketjuliiketoimintamalli, jossa itsenäiset K-kauppiaat harjoittavat vähittäiskauppaa Keskon vähittäiskauppaketjuissa. 

Yritysasiakaskauppa on merkittävä ja kasvava osa Keskon liiketoimintaa. Yritysasiakaskaupan liikevaihto vuonna 2016 oli 3,0 mrd. euroa ja sen osuus Keskon liikevaihdosta oli noin 30 %.  

Ulkomailla liiketoiminta on pääsääntöisesti omaa vähittäiskauppaa ja yritysasiakaskauppaa.

Toimialat lyhyesti

Päivittäistavarakauppa

Päivittäistavarakauppa

Suomessa lähes 1 500 K-ruokakauppaa tarjoaa asiakkailleen laadukasta ja edullista ruokaa. K-ruokakaupoissa käy päivittäin noin 1,2 miljoonaa asiakasta. K-ruokakauppiaat kuuntelevat asiakkaidensa toiveita ja räätälöivät kauppansa paikallisen asiakaskysynnän mukaisesti. Asiakas ja laatu ovat K-ruokakauppojen kaiken toiminnan keskiössä – tavoitteenamme on tarjota markkinoiden inspiroivimmat ruokakaupat ja niitä tukevat digitaaliset palvelut.

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimiala tarjoaa kuluttaja- ja yritysasiakkailleen kattavat rautakauppatuotteiden sekä sähkö- ja LVI-tuotteiden valikoimat, Pohjois-Euroopan kattavimman kauppaverkoston, verkkokaupat ja digitaaliset palvelut. Toimialaan kuuluvat myös huonekalukaupan, maatalous- ja konekaupan sekä vapaa-ajankaupan liiketoiminnot.

Autokauppa

Autokauppa

VV-Auto on Volkswagen-konsernin valmistamien autojen maahantuontiin, vähittäiskauppaan ja jälkimarkkinointiin erikoistunut yritys, joka kehittää myös edistyksellisiä autoalan palvelukonsepteja. VV-Auto on markkinajohtaja Suomessa.

Keskeiset luvut

Liikevaihto 2016

Vertailukelpoinen liikevoitto 2016

Päivittäistavarakauppa

Päivittäistavarakaupan keskeiset luvut

Liikevaihto 2016

0 milj. €

Liikevoitto, vertailukelpoinen

0 milj. €

Tutustu päivittäistavarakauppaan

Toimintamaat

Suomi

Kauppojen määrä

noin 0

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan keskeiset luvut

Liikevaihto 2016

0 milj. €

Liikevoitto, vertailukelpoinen

0 milj. €

Tutustu rakentamisen ja talotekniikan kauppaan

Toimintamaat

Suomi, Ruotsi, Norja, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Venäjä ja Valko-Venäjä

Kauppojen määrä

noin 0

Autokauppa

Autokaupan keskeiset luvut

Liikevaihto 2016

0 milj. €

Liikevoitto, vertailukelpoinen

0 milj. €

Tutustu autokauppaan

Toimintamaat

Suomi, Viro ja Latvia

Markkinaosuus Suomessa

0 %

Keskon tärkeitä tunnuslukuja
Talous 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto, milj. € 10 180 8 679 9 071 9 315 9 686
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. € 272,9 244,5 232,6 238,8 230,0
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja, milj. € 271 238 226 233 228
Vertailukelpoinen tulos/osake laimentamaton, € 2,01 1,70 1,65 1,68 1,47
Osinko/osake, € 2,00* 2,50 1,50 1,40 1,20
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % 11,9 11,7 9,9 9,8 9,0
Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, % 9,8 8,2 7,6 7,7 6,9
Liiketoiminnan rahavirta, milj. € 170 276 304 414 382
Investoinnit, milj. € 743 219 194 171 378
* Ehdotus yhtiökokoukselle

 

Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto 11,9 %.

Henkilökunta 2016 2015 2014 2013 2012
Henkilökunta, keskimäärin 22 476 18 955 19 976 19 489 19 747
Vakinaisia työntekijöitä, % 90,8 91,4 89,3 89,8 89,0
Kokoaikaisia työntekijöitä, % 73,3 77,5 74,2 71,9 71,3
Maksetut palkat, palkkiot ja sosiaalikulut, milj. € 723 545 614 611 608
Naisten osuus esimiehistä, Suomi, % 46 51 54 53 51
Koulutuspäivät työntekijää kohden 0,8 1,1 1,2 1,3 0,9
Sairauspoissaolot, päivät työntekijää kohden 11,1 10,5 10,5 11,2 11,2

 

Yhdeksällä kielellä tehdyn K Code of Conduct eLearning -koulutuksen on suorittanut jo yli  3 100 henkilöä.

Ympäristö 2016 2015 2014 2013 2012
Scope 1 ja 2 -päästöt, tuhatta tonnia CO2-ekv 125 188 202 191 205
Scope 1 ja 2 -päästöt/liikevaihto, tonnia CO2-ekv/milj. € 12,3 21,6 22,2 20,5 21,2
Scope 1 ja 2 -päästöt/henkilökunta keskimäärin, tonnia CO2-ekv/hlö 5,6 9,9 10,1 9,8 10,4
Sähköenergian ominaiskulutus, Suomi, kWh/brm2 204 207 205 209 213
Lämpöenergian ominaiskulutus, Suomi, kWh/brm2 79 76 79 83 95
Jätteiden hyötykäyttöaste Suomessa, % 99 99 97 95 93
Scope 2 -laskentaraja on muuttunut vuodelle 2016

 

Kesään 2017 mennessä K-ryhmän kauppojen katoilla on jo 16 aurinkovoimalaa. Uusien investointien myötä K-ryhmä on Suomen suurin aurinkosähkön tuottaja ja käyttäjä.

Toimitusketju 2016 2015 2014 2013 2012
Ostetut tavarat, materiaalit ja palvelut, milj. € 9 839 8 593 8 839 9 037 9 454
Ostot Suomessa toimivilta tavarantoimittajilta, % kaikista ostoista 65,9 67,2 68,3 68,9 67,9
Suorat riskimaaostot, suomalaiset yhtiöt, % kaikista ostoista 1 1,2 1,5 1,6 1,3
BSCI-auditointeja / vuosi 270 187 162 106 67
Pirkka Luomu -tuotteet, kpl 118 134 116 95 99
Pirkka Reilun kaupan tuotteet, kpl 36 40 44 35 39

 

 

K-kauppiaiden ostot Suomen maakunnista olivat 602 miljoonaa euroa vuonna 2016.