Hae keskon vuosiraportista 2016

Näin luomme arvoa

Toimintamme perustana on vakaa talous, ammattitaitoiset ja sitoutuneet ihmiset läpi arvoketjumme sekä vahva ja yhtenäinen K-brändi. Olemme merkittävä paikallinen toimija, ja toimintamme vaikutukset ulottuvat koko yhteiskuntaan. Luomme arvoa kaikille sidosryhmillemme: asiakkaille, henkilökunnalle, osakkeenomistajille, kauppiaille, tavaran- ja palveluntoimittajille, kunnille ja valtioille.

Arvonluonnin kuvaus

Sidosryhmiemme kannalta merkittävintä arvonluonnissamme on asiakasarvo, omistaja-arvo ja yhteiskunnallinen arvo.

Asiakasarvo

 • Päätehtävämme on tarjota asiakkaillemme heidän tarvitsemiaan tuotteita ja palveluita. Tuotteemme ovat tutkittuja, turvallisia ja vastuullisesti valmistettuja. Luomme uusia, asiakkaiden arkea helpottavia palveluja ja tarjoamme niitä monikanavaisesti.
 • Ketterästi toimiva kauppiasliiketoimintamalli on kilpailuetumme.
 • Henkilökohtaisuus ja inspiroiva asiakaskokemus ovat vahvuutemme. Koska jokainen ihminen on erilainen, myös jokainen K-ruokakauppa on erilainen.
 • Yritysasiakkaiden merkitys kasvaa rakentamisen ja talotekniikan kaupassa.  Rakentaminen ja remontointi teknistyvät ja siirtyvät entistä enemmän ammattilaisten tehtäväksi. 
K-brändi seuraavalle tasolle

Uuden, vahvan K-kuluttajabrändin rakentaminen on ollut yksi tärkeä osa strategiatyötämme. Vuonna 2016 siirryimme K-brändin rakentamisessa uudelle tasolle, kun aloitimme laajamittaisen ketjubrändien uudistamisen K-kattobrändin alla.

Ensimmäisenä lanseerasimme uuden ketjubrändin ja -identiteetin K-Market-ketjuun. Seuraavaksi lähdimme liikkeelle K-Raudassa ja K-Citymarketissa. Vuoden 2017 kevään aikana uudistamme neljännen ketjubrändin, K-Supermarketin.

Keskeisessä roolissa uudessa K-brändissä ovat vastuullisuus, inspiroivuus ja jokaisen asiakkaan yksilöllinen huomioiminen. Aivan kuten jokainen asiakkaamme on erilainen, myös jokainen kauppamme on erilainen ja juuri kyseisen kaupan asiakaskuntaa varten räätälöity. Jotta kaupassa olisi kiva käydä. 

K-kauppias on kilpailuetumme

Vuonna 2016 45 % Keskon liikevaihdosta tuli kauppiasliiketoimintamallista. Suomessa toimi 1 088 K-kauppiasyrittäjää, joista 841 toimi K-ruokakauppiaina, 147 rauta- ja/tai maatalouskauppiaina sekä 100 erikoiskauppiaina. K-ruokakauppiaiden määrä kasvaa lähivuosina, kun vähintään 400 K-Marketeiksi muutettua Siwaa ja Valintataloa siirtyy kauppiasyrittäjien vastuulle seuraavan kahden vuoden aikana.

K-kauppiasyrittäjä vastaa kauppansa asiakastyytyväisyydestä, tuotevalikoimasta, hinnoittelusta, henkilökunnasta ja liiketoiminnan tuloksellisuudesta. K-kauppiasyrittäjä rakentaa paikallisten asiakkaiden tarpeita vastaavan valikoiman ja palvelun heidän toiveitaan kuunnellen.

Lue lisää K-kauppiaista

Omat merkkituotteet

Omilla merkkituotteilla on keskeinen asema osana K-kauppojen monipuolista valikoimaa. Omien merkkituotteiden avulla pystymme tarjoamaan edullisempaa ostoskoria ja erilaisiin elämäntilanteisiin sopivia laadukkaita tuotteita.

Pirkka-tuotesarjan lähes 2 600 tuotteessa yhdistyvät korkea laatu ja edullisuus. Kotimainen tuote on aina etusijalla valittaessa tuotteita Pirkka-sarjaan edellyttäen, että tuotteelle asetetut laatu- ja hintakriteerit täyttyvät. 

Pirkka-tuotesarjan vastuullisuusmerkityt tuotteet vuonna 2016: 

 • Joutsenmerkittyjä Pirkka-tuotteita: 65
 • Hyvää Suomesta -merkittyjä Pirkka-tuotteita: 247
 • Pirkka Reilun kaupan tuotteita: 36
 • Pirkka Luomu -tuotteita: 118
 • Pirkka MSC -sertifioituja kalatuotteita: 37
 • Pirkka UTZ -merkittyjä tuotteita: 32

K-Menu-sarjan valttina on edullisuus. K-Menu-tuotteet ovat laadukkaita ja arkeen sopivia peruselintarvikkeita, joissa hinnalla on kuluttajien valintapäätöksissä eniten merkitystä. 

Rautakaupan omat merkit Cello, PROF, FXA ja Fiorin tarjoavat asiakkaille luotettavia ja edullisia kodin ja puutarhan tuotteita sekä rakentamisen ja remontoinnin työvälineitä. Onnisen omista merkeistä Onnline tarjoaa sähkö-, LV-, ilmastointi- ja kylmäalan tuotteita yritysasiakkaille. OPAL-merkin sähkö- ja LVI-tuotteet on suunniteltu ensisijaisesti kuluttajille. 

Lue lisää vastuullisuusmerkityistä omien merkkien tuotteista Keskon vastuullisuusohjelmasta

Lue lisää Pirkka ja K-Menu-tuotteista

Lue lisää Cello-tuotteista

Tuotekehitys ja -tutkimus
Tuotetutkimusyksikkö

Keskon tuotetutkimusyksikkö valvoo K-ruokakauppojen myymien päivittäistavaroiden tuoteturvallisuuutta ja laatua. Korkeatasoinen tutkimus varmistaa elintarvikkeiden turvallisuuden.

Tuotetutkimuksen laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelujen akkreditoima testauslaboratorio T251. Se on ainoana kaupan omia merkkituotteita tutkivana laboratoriona hyväksytty SFSEN ISO/IEC 17025 -standardin mukaiseksi.

Tuotetutkimusyksikkö tutki 7 770 tuotenäytettä ja teki 17 176 analyysia vuonna 2016.

Kaikki uudet omat merkkituotteet eli Pirkka- ja K-Menu-sarjan tuotteet tutkitaan huolellisesti useaan kertaan. Sarjaan valittava uusi tuote käy läpi monivaiheiset selvitykset, jotka sisältävät laboratoriotutkimuksia ja aistinvaraisia arviointeja. 

K-maatalouden koetila

K-maatalouden koetilalla Hauholla panostetaan lajikekehitykseen ja tutkimustyöhön kestävien viljelytapojen ja paremman kotimaisen ruoantuotannon puolesta. Koetilan tutkimustyön tavoitteena on antaa K-maatalouskauppiaille ja viljelijöille valmiiksi testattuja ratkaisuja tuottaviin tuotevalintoihin ja sadon optimointiin.

K-maatalouden koetila teki Itämeri-sitoumuksen Baltic Sea Action Groupin (BSAG) kanssa kesäkuussa 2016. Koetilan sitoumus keskittyy maan kasvukunnon ja ravinteiden mittauskäytäntöjen ja -laitteiden kehittämiseen.

Lue lisää tuotetutkimuksesta

Lue lisää K-maatalouden koetilasta

Vastuullinen hankinta

Hankintaamme ohjaavat:

Vastaamme asiakkaillemme siitä, että K-kaupoissa myytävät tuotteet ovat korkealaatuisia, tutkittuja ja vastuullisesti tuotettuja.

Hankintaketjun ihmisoikeuskysymykset ja työolot ovat erityisen huomion kohteena. Tavarantoimittajien seuranta on keskitetty erityisesti maihin, joissa riskit näiden oikeuksien loukkaamiselle ovat suurimmat. Riskimaiden tehtaiden työoloihin kiinnitetään erityistä huomiota, vaikka tuonti riskimaista onkin määrällisesti pientä (1 % Keskon kaikista ostoista vuonna 2016).

Tavarantoimittajien arvioinnissa riskimaissa käytetään kansainvälisiä arviointijärjestelmiä, BSCI-auditointia ja SA8000-sertifiointia.

Lue lisää vastuullisesta hankinnasta

Omistaja-arvo

 • Kesko on vakavarainen pörssiyhtiö
 • Hyvä osingonmaksukyky
 • Vastuullinen sijoituskohde


Taloudellinen asemamme on erittäin vahva. Yritysostojen ansiosta liikevaihtomme kasvoi 17,3 %, vertailukelpoinen liikevoitto oli 273 miljoonaa euroa ja sidotun pääoman tuotto nousi 11,9 %:iin vuonna 2016. Keskon likvidit varat olivat 391 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma 4,4 miljardia euroa vuoden 2016 lopussa. Vakaa ja vahva tulos ja rahoitusasema mahdollistavat investoinnit kasvuun ja liiketoiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen. Odotamme saavamme yritysostoista lähivuosina merkittäviä synergiahyötyjä.

Jaamme osinkona vähintään 50 % vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta yhtiön rahoituksellinen asema ja toimintastrategia kuitenkin huomioon ottaen. Vuodelta 2016 ehdotetaan maksettavaksi 2,0 euroa osakkeelta, joka on 99,5 % vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta. Olemme jakaneet osinkoa yhtä vuotta (1967) lukuun ottamatta joka vuosi listautumisestamme eli vuodesta 1960 lähtien. Keskon B-osakkeen kurssi nousi 46,7 % vuonna 2016, päätöskurssin ollessa 47,48 euroa.

Vastuullisuuden merkitys sijoituspäätöksissä kasvaa

Vastuullinen liiketoiminta on keskeistä hyvän ja kestävän taloudellisen tuloksen saavuttamiseksi. Kaiken toimintamme perustana on luottamus Keskon, K-ryhmän kauppojen, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneidemme välillä. Vastuullisuus näkyy jokapäiväisessä tekemisessämme ja myös sidosryhmämme edellyttävät sitä meiltä.

Yhä useammat sijoittajat ottavat sijoituspäätöksiä tehdessään huomioon taloudellisten näkökohtien lisäksi myös ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon (ESG) näkökulmat.

Pitkäaikainen mukanaolomme kestävän kehityksen indekseissä on puolueeton todistus vastuullisesta toiminnastamme ja helpottaa sijoittajien päätöksentekoa. Vuoden 2017 Global 100 Most Sustainable Corporations in the World -listalla Kesko oli sijalla 25 ja samalla maailman vastuullisin kaupan alan yritys.

Lue lisää Keskosta sijoituskohteena

Lue lisää vastuullisuudesta

Yhteiskunnallinen arvo

 • Olemme merkittävä työllistäjä, veronmaksaja ja palvelujentarjoaja ja luomme toiminnallamme hyvinvointia koko yhteiskunnalle.
 • Valitsemme yhteistyökumppanimme huolellisesti ja edellytämme kumppaneiltamme vastuullista toimintaa.
Luomme työpaikkoja

Vuoden 2016 lopussa Keskon henkilöstön määrä oli 22 476. K-ryhmä eli Kesko ja K-kauppiaat työllistävät yhteensä noin 45 000 henkilöä. Työtehtävät vaihtelevat kaupan tehtävistä kauppiasyrittäjyyteen sekä eri alojen asiantuntija- ja esimiestehtäviin.

Tarjoamme monipuoliset ura- ja kehittymismahdollisuudet kaupan alan eri tehtävissä. Kaupan toimintaympäristön ja asiakkaiden tarpeiden muuttuessa on henkilökunnan osaamisen jatkuva kehittäminen entistäkin tärkeämpää.

Osaamisen kehittämisen ydinalueita ovat johtamiskulttuuri ja esimiestyö, myynti- ja palveluosaaminen, tavara-alakohtaiset kilpailuetuhankkeet sekä sähköinen kauppa ja palvelut.

Käynnissä oleva digimurros vaatii uutta osaamista. Vuonna 2016 rekrytoimme kymmeniä uusia ammattilaisia erityisesti mobiilipalveluiden, analytiikan, prosessien automatisoinnin ja uuden ajan verkkokaupparatkaisujen kehittämiseen. Järjestimme myös puolivuotisen K Digital Trainee –ohjelman, jonka käyneet viisi traineeta jatkavat nyt vakituisina työntekijöinä kehittäen digipalveluja eri puolilla K-ryhmää.

Lue lisää henkilöstöstä

Tavarantoimittajat ovat tärkeitä kumppaneita

Toimintamme tuottamasta taloudellisesta hyödystä pääosan – noin 84 % Keskon liikevaihdosta – saavat tavarantoimittajat, joilta ostimme 8,6 miljardilla eurolla vuonna 2016.

Keskolla oli noin 24 600 tavaran- ja palveluntoimittajaa (ostot vuoden aikana vähintään 1 000 euroa) vuonna 2016. Näistä noin 11 900 toimi Suomessa, noin 10 200 Keskon muissa toimintamaissa ja noin 2 500 muualla.

Valitsemme yhteistyökumppanimme huolellisesti ja edellytämme myös heiltä vastuullista toimintatapaa. K Code of Conduct -ohjeiston kumppaniversio liitetään uusiin ja uusittaviin sopimuksiin.

Kotimaisten tuotteiden ja palveluiden ostaminen tuo taloudellista hyötyä omaan maahan ja edistää paikallista työtä.

Vuonna 2016 Keskon kaikkien yhtiöiden ostot Suomessa toimivilta tavarantoimittajilta olivat 5 661 miljoonaa euroa eli 65,9 % konsernin kaikista ostoista. K-kauppiaiden suorat ostot Suomen maakunnista olivat 602 miljoonaa euroa.

Pirkka-tuotteita valmistetaan lähes 120 yrityksessä ympäri Suomen. Pirkka-tuotteiden valmistaminen tai oman tuotteen mukaantulo Keskon päivittäistavarakaupan valikoimiin tarjoaa monelle alueelliselle yritykselle mahdollisuuden laajentaa oma markkinansa koko valtakunnan laajuiseksi. 

Maksamamme verot tuovat hyötyä yhteiskunnalle

Kesko on merkittävä veronmaksaja: maksamiensa tulo- ja kiinteistöverojen lisäksi Kesko kerää, raportoi ja tilittää edelleen välillisiä veroja, kuten arvonlisä- ja valmisteveroja.

Periaatteenamme on, että maksamme liiketoiminnan tuottojen ja omaisuuden verot aina toimintamaahan noudattaen paikallisia lakeja ja säännöksiä.

K-ryhmän ja sen noin 45 000 työntekijän vaikutus kuntasektorille on huomattava. Henkilöstömme maksama kunnallisvero on merkittävä osa kuntien saamaa verotuloa.

Vuonna 2016 K-ruokakauppoja oli 280 kunnan alueella Suomessa. Keskon ja K-ryhmän liiketoiminnan harjoittamiseen käytetyistä kiinteistöistä maksetaan kiinteistöveroa sijaintikunnalle. Keskon ja K-kauppiaiden yritystoiminnan tuloveroista osa ohjautuu niille kunnille, joissa toimintaa harjoitetaan.

Lue lisää veroista 

Toiminnassa:
Ostokset muovikassin sijasta uudenlaiseen kiertokassiin

K-ryhmä on sitoutunut vähentämään muovikassien kulutusta. Uusin vaihtoehto muovikasseille on kotitalouksien kierrättämistä muovipakkauksista valmistettu Pirkka ESSI Kiertokassi.

Muovikassit aiheuttavat ongelmia päätyessään vesistöihin ja muualle luontoon. Erityisenä huolenaiheena K-ryhmän toimintaympäristössä on Itämeren ja suurten järvistöjen roskaantuminen.

EU:n pakkausjätedirektiivin (94/62/EY, 2015/720/EU) tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä muovikasseja kulutetaan vuosittain korkeintaan 40 kassia/asukas. K-ryhmä on sitoutunut edistämään tämän tavoitteen toteutumista. Vuonna 2016 muovikasseja kulutettiin Suomessa noin 55 kassia/asukas.

Tutustu muovin vähentämiseen tähtääviin toimenpiteisiimme klikkaamalla kuvan ikoneita:

Muovikassit aiheuttavat ongelmia päätyessään vesistöihin ja muualle luontoon. Kesko kantaa huolta erityisesti Itämeren ja suurten järvistöjen roskaantumisesta. Kesko on sitoutunut EU:n tavoitteeseen, että vuoteen 2025 mennessä muovikasseja kulutetaan vuosittain 40 kassia/asukas.

Kesko tarjoaa vaihtoehtoja muovikasseille: kestokasseja, puuvillakasseja ja juuttikasseja sekä paperikasseja ja kierrätysmuovikasseja. Vuoden 2017 alussa valikoimiin lisättiin Pirkka ESSI kiertokassi. Keskon tavoite on kasvattaa vaihtoehtoisten ostoskassien ja pahvilaatikoiden myyntiosuudeksi 10 % vuoteen 2025 mennessä.

PVC:n sisältämän kloorin, stabilisaattorien ja ftalaattien on arvioitu aiheuttavan merkittäviä ympäristö- ja terveysvaikutuksia. PVC:tä sisältävät Keskon omien merkkituotteiden pakkaukset korvataan vaihtoehtoisella materiaalilla v. 2016 loppuun mennessä. Plussa-kortin valmistusmateriaali pyritään muuttamaan PVC-vapaaksi v. 2017 aikana.

Suojellakseen vesistöjä Kesko poistaa mikromuovirakeet omista kosmetiikkamerkkituotteistaan vuoden 2017 aikana.

Muovikassit muuttuivat maksullisiksi kaikissa K-ryhmän ruoka-, rauta-, maatalous-, kone- ja huonekalukaupoissa vuoden 2017 alussa.

Ohuita pikkupusseja ei enää ole vuoden 2017 loppuun mennessä kassalinjastoilla esillä. Pyydettäessä sellaisen saa esimerkiksi nestettä valuvaa tuotetta varten.

Kesko käyttää hankinta- ja jakelulogistiikassaan uudelleenkäytettäviä kestokuljetuspakkauksia, mikä vähentää pahvimateriaalijätettä noin 4 000 tonnia vuodessa.

Lähes kaikissa Keskon omien merkkituotteiden pakkauksissa on materiaalikierrätysmerkinnät. Puuttuvat merkinnät lisätään omien merkkituotteiden pakkauksiin vuoden 2017 aikana.

K-ryhmä tarjoaa asiakkailleen Suomen kattavimman Rinki-ekopisteverkoston. Muovia kerätään 160:ssä K-kaupan muovinkeräyspisteeessä.K-ruokakaupat ottavat vastaan ja kierrättävät vuosittain lähes 120 milj. PET-muovipulloa. Keskon tavoite on, että v. 2025 mennessä 100 % muovijätteestä kerätään hyötykäyttöön kaikilla toimialoilla.

K-vastuullisuuskonsepti ohjaa K-ruoka- ja rautakauppoja, ja yksi sen pääteemoista on ympäristöstä huolehtiminen. Myös verkkokaupassa Kesko huolehtii muovisen ja muun pakkausmateriaalin keräämisestä sekä maksaa pakkaustensa tuottajavastuumaksut.

Kotien muovipakkausmateriaaleista tehdään kiertokasseja

Tammikuusta 2017 alkaen tarjoamme K-ruokakauppojen asiakkaille ostoskassivaihtoehdoksi uudenlaisia kiertokasseja, joiden valmistukseen käytetään asiakkaiden kierrättämää pakkausmuovia.  

K-kauppojen yhteydessä on 396 Rinki-ekopistettä, joista 160:een voi palauttaa pakkausmuovia.

Kiertokassien ja muovin keräyspisteiden avulla haluamme helpottaa vastuullisten valintojen tekemistä ja kiertotalouteen siirtymistä.

Amerplastin valmistama uusi Pirkka ESSI Kiertokassi on Suomen ensimmäinen kotitalouksien kierrätysmuovista valmistettu muovikassi.

Pirkka ESSI Kiertokassin raaka-aineista vähintään 45 % käytetystä kierrätysmuovista on kotitalouksien pakkausmuovijätettä. Vähintään 45 % käytetystä kierrätysmuovista tulee teollisuudelta. Kiertokassi vähentää siten huomattavasti neitseellisten raaka-aineiden käyttöä ja kasvihuonekaasupäästöjä.

Lue lisää Pirkka ESSI Kiertokassista

Lue lisää Keskon muovilinjauksesta

Lue lisää

Toiminnassa:
Ihmisoikeusarvio auttaa parantamaan omaa toimintaa ja hankintaketjun läpinäkyvyyttä

Teimme vuosina 2014–2016 ihmisoikeuksiin liittyvän vaikutusarvioinnin YK:n Yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti. Mittava työ kannatti tehdä, sillä saimme sen aikana paljon hyvää tietoa, jonka avulla voimme parantaa hankintaketjumme läpinäkyvyyttä, henkilöstömme kuulemista ja asiakaspalveluamme entisestään.

Mistä on kyse?
 • Vuonna 2011 julkaistuista YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevista periaatteista on tullut ihmisoikeuksiin liittyvää yritysvastuuta ohjaava globaali standardi.
 • Periaatteet velvoittavat yrityksiä kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassaan. Yritysten on kartoitettava toimintansa ihmisoikeusvaikutukset ja -riskit, luotava järjestelmät riskien välttämiseksi sekä laadittava prosessit mahdollisia korjaustoimenpiteitä varten.

 

Ihmisoikeusarviomme pähkinänkuoressa
 • Kuulimme laajan selvityksen aikana asiakkaiden, henkilöstön ja riskimaiden tehtaiden työntekijöiden näkemyksiä ihmisoikeuksista ja niiden toteutumisesta K-ryhmän toiminnassa.
 • Asiakkaiden kuulemiset vahvistivat näkemystämme siitä, että oikeus terveyteen, lasten oikeus erityissuojeluun sekä syrjinnän kielto ovat asiakasnäkökulmasta keskeisimmät ihmisoikeudet, joista meidän tulee huolehtia.
 • Riskimaiden tehtaiden selvityksissä Kiinassa, Intiassa, Bangladeshissa ja Filippiineillä saimme pitkälti yhteneväisiä tuloksia kuin BSCI- ja SA8000-raporteissa. Työsuhteiden havaittiin olevan epävakaita ja puutteita esiintyi muun muassa työajoissa ja ylityökorvauksissa.

 

Kunnioitamme kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia
 • YK:n Yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti vastuullisen yrityksen johdon tulee antaa julkinen ihmisoikeussitoumus.
 • Julkaisimme syyskuussa 2016 oman ihmisoikeussitoumuksemme. Kerromme siinä, että kunnioitamme kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja edellytämme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Kuuntelemme sidosryhmiemme näkemyksiä ihmisoikeuksista ja huomioimme ne kehittäessämme toimintaamme.
 • Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on yksi K Code of Conduct -toimintaohjeistomme 12 periaatteesta.

 

Miten tästä eteenpäin?
 • Saimme ihmisoikeusarvion aikana paljon hyvää tietoa, jonka avulla voimme parantaa hankintaketjumme läpinäkyvyyttä, henkilöstömme kuulemista ja asiakaspalveluamme entisestään.
 • Meillä on velvollisuus kantaa vastuuta tuotteidemme hankintaketjun ihmisoikeuksista erityisesti riskimaissa. Olemme välittäneet ihmisoikeusarviomme riskimaaselvityksistä saamamme tiedot BSCI-järjestölle auditointimenettelyjen kehittämiseksi.
 • Huolehdimme siitä, että kaikki toimintamallimme on rakennettu siten, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen tulee huomioiduksi kaikessa toiminnassamme.
 • Viestimme ihmisoikeuksiin liittyvistä asioista henkilöstöllemme ja sidosryhmillemme eri kanavissa.
 • Katselmoimme ihmisoikeusarviomme joka kolmas vuosi ja päivitämme sen nettisivuillemme.

 

Tutustu ihmisoikeusarvioomme tarkemmin:
Tunnistetut keskeiset ihmisoikeusvaikutukset ja niihin liittyvien riskien arviointi
Sidosryhmäkuulemiset
Seuranta ja korjaavat toimenpiteet
Ihmisoikeussitoumus
Lue lisää

Sidosryhmäpuheenvuoro:
Kesko ihmisoikeuksien edistäjänä

Kesko on tehnyt konkreettista työtä kehitysmaiden työntekijöiden oikeuksien edistämiseksi Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASKin kanssa jo vuodesta 2006 alkaen. Keskon alihankkijoiden parissa tehtävä työ alkoi Vietnamissa koulutushankkeella, jossa tavoitteena oli parantaa 13 alihankintayrityksen vastuullisuutta BSCI-sertifioinnin edellyttämissä asioissa kuten työsuojelussa sekä työnantajan ja työntekijöiden välisessä vuorovaikutuksessa.

Vuonna 2016 tehtiin seurantatutkimus alkuperäisten yrityskumppaneiden keskuudessa. Seurannan tarkoituksena oli selvittää, kuinka pysyviä tuloksia jo vuosia aikaisemmin päättyneellä koulutushankkeella saavutettiin. Tulokset yllättivät positiivisesti: pääosa hankkeen aikaansaamista paremmista käytännöistä oli edelleen käytössä, ja lähes kaikki tarkastelun kohteena olleet yritykset olivat jatkaneet työolojen parantamista hankkeen päättymisen jälkeen.

Vuonna 2016 Kesko ja SASK selvittivät yhdessä myös, miten hyvin tietyt tavarantoimittajat toteuttavat vastuullisuussertifiointien työoloihin liittyviä tavoitteita neljässä riskimaassa Aasiassa. Työntekijöiltä kysyttiin BSCI-sertifikaatin mukaisten asioiden käytännön toteutumista heidän näkökulmastaan. Tulosten mukaan yritykset ovat monilta osin parantaneet toimintaansa sertifikaattien edellyttämissä asioissa. Toisaalta lähes kaikissa tutkituissa yrityksissä oli merkittäviä puutteita työntekijöiden asemaan, kuten palkkoihin ja ylitöihin, liittyvissä kysymyksissä.

Tutkimalla edellyttämiensä sertifikaattien todellisia vaikutuksia kehitysmaissa Kesko on osoittanut edelläkävijyyttä ja sitoutumista nimenomaan ihmisoikeuksiin, ei vain niitä parantamaan pyrkiviin sertifikaatteihin. Kesko on toimittanut selvityksen tulokset myös BSCI-sertifiointijärjestölle, jotta se voisi kehittää sertifikaattien valvontaa nimenomaan niissä kohdissa, joissa löytyi puutteita. Jos BSCI onnistuu korjaamaan puutteitaan tämän työn ansiosta, on sillä huomattavaa vaikutusta tuhansien tavarantoimittajien työntekijöiden elinolojen paranemiseen.

Keskon ihmisoikeussitoumus ja siinä asetettu taso arvoketjujen työntekijöiden ihmisoikeuksien takaamiseksi voi toimia esimerkkinä muille suomalaisille kaupallisille toimijoille, erityisesti Keskon omille kaupallisille yhteistyökumppaneille. Kesko näyttäytyy kiistatta yhtenä Suomen johtavista YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden toteuttajista, vaikka yhtiön alihankintaverkosto on erittäin laaja ja ulottuu myös useisiin riskimaihin.

Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK haluaa kiittää Keskoa tähänastisesta yhteistyöstä ja jatkaa sitä mielellään. SASK on suomalaisen ay-liikkeen perustama kehittyvien maiden työelämäkysymyksiin erikoistunut asiantuntijajärjestö, jonka tavoitteena on parantaa kehitysmaiden työntekijöiden oloja paikallista ammattiyhdistysliikettä ja sen osaamista tukemalla.

Janne Ronkainen, toiminnanjohtaja, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK

 

Lue lisää

Toiminnassa:
Roosa nauha -keräyksen tulos moninkertaistui

Keskon päivittäistavarakauppa osallistui vuonna 2016 Roosa nauha -kampanjaan merkittävästi aiempaa isommalla panostuksella. Lokakuun aikana K-ruokakaupoissa myynnissä olleista Pirkka Roosa nauha -kampanjatuotteista ja K-Citymarketeissa ja K-Supermarketeissa myydyistä rintanauhoista lahjoitettiin syöpäsäätiölle yhteensä 262 187 euroa. Edellisen vuoden lahjoitusosuus oli 21 000 euroa.

"Onnistuimme ylittämään kampanjalle asetetun tavoitteen kirkkaasti, josta haluan kiittää K-ruokakauppojen asiakkaita", kertoo Keskon päivittäistavaratoimialan tavarakaupan johtaja Ari Akseli.

Roosa nauha -keräyksen kampanjaviikoilla 26.9.−30.10.2016 K-Citymarketeissa ja K-Supermarketeissa myytiin Roosa nauha keräyksen -nauhoja yhteensä 61 619 kappaletta. K-ruokakaupoissa, Valintataloissa ja Siwoissa oli myynnissä Pirkka-sarjan kampanjatuotteita, joista ostetuimpia olivat miniluumutomaatit, Reilun kaupan ruusut ja vadelmat. Lisäksi K-Citymarket-ketju lahjoitti koko henkilökunnalleen rintanauhat, yhteensä 10 000 kappaletta.

"Keskon lahjoitusosuudella voimme esimerkiksi turvata vuodeksi Syöpäsäätiön neuvontapalvelun toiminnan. Neuvontapalvelussa työskentelee useampia syöpään erikoistuneita neuvontahoitajia, jotka antavat maksutta tukea ja tietoa sairastuneille ja heidän läheisilleen", kertoo Syöpäsäätiön pääsihteeri Sakari Karjalainen.

Lue lisää