Hae keskon vuosiraportista 2016

Pääjohtajan katsaus

Uudistuva K-ryhmä on entistä vahvempi

Vuosi 2016 oli meille K-ryhmässä strategian toimeenpanon ja uudistumisen vuosi. Kasvustrategiamme kannalta merkittävintä oli Suomen Lähikaupan ja Onnisen hankinta. Strategisena tavoitteenamme kaikilla toimialoilla on vahvistaa kuluttajien ja yritysten asiakaskokemusta sekä kaupoissa että digitaalisissa kanavissa.

  • Vuonna 2016 liikevaihto kääntyi merkittävään kasvuun ja kannattavuus parani
  • Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto nousi 11,9 %:iin
  • K-ryhmä on yksi Suomen suurimmista työllistäjistä ja veronmaksajista

Jokainen ihminen ja jokainen K-ruokakauppa on erilainen

Päivittäistavarakaupassa painopistealueemme on uudistaa ja kasvattaa K-ryhmän lähikauppaverkostoa. Haluamme kehittää suomalaisten kuluttajien arvostamien lähikauppapalvelujen saatavuutta, laatua ja hintakilpailukykyä. Suomen Lähikaupan hankinnan myötä K-ryhmä tarjoaa Suomen kattavimman ja palvelevimman lähikauppaverkoston.

Siwojen ja Valintatalojen integroiminen osaksi K-Market-verkostoa jatkuu vuonna 2017, ja kaikki kaupat siirtyvät K-kauppiaille vuoteen 2018 mennessä. Yhteensä K-Marketeiksi muuttuu vähintään 400 Siwaa ja Valintataloa. Jo uudistettujen K-Marketien asiakaskäynnit ja myynti ovat kasvaneet merkittävästi. Osassa Siwoja ja Valintataloja on jouduttu selvittämään, onko toimintaa tulevaisuudessa mahdollista jatkaa osana K-Market-verkostoa kannattavasti. Yhteistoimintaneuvottelujen lopputuloksena kauppatoiminta loppuu 51 Siwassa ja Valintatalossa.

Uudistamme kaikki K-Citymarketit vuoden 2018 loppuun mennessä. Tavoitteenamme on luoda 81 erilaista, valikoimaltaan ja palveluiltaan oman asiakaskuntansa näköistä K-Citymarketia.

Haluamme kehittää suomalaisten kuluttajien arvostamien lähikauppapalvelujen saatavuutta, laatua ja hintakilpailukykyä.

Päivittäistavarakaupan ketjujen uudistustyötä on ohjannut aito asiakaslähtöisyys. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme päivittäistavarakaupan inspiroivimmat kaupat. Meille ei ole olemassa keskivertoasiakasta, sillä jokainen asiakas, paikka ja tilanne ovat erilaisia. Siksi myös jokainen K-ruokakauppa on erilainen, paikallisen asiakaskysynnän ja -tiedon mukaan räätälöity.

Keskitymme jatkossa entistä vahvemmin Suomen päivittäistavarakauppaan. Myimme Venäjän päivittäistavarakaupan liiketoimintamme venäläiselle Lentalle marraskuussa 2016. Liiketoiminnan kasvattaminen Venäjällä olisi edellyttänyt merkittäviä lisäinvestointeja.

Yritysasiakkaiden osuus kasvaa rakentamisen ja talotekniikan kaupassa

Kesko toimii rakentamisen ja talotekniikan kaupassa yhdeksässä maassa ja on rautakauppamarkkinoilla Euroopan viidenneksi suurin toimija. Strategisena tavoitteenamme on kannattava kasvu ja aseman vahvistaminen edelleen Euroopassa.

Kesäkuussa 2016 toteutettu LVI- ja sähkötuotteiden kauppaan erikoistuneen Onnisen hankinta vahvistaa erityisesti yritysmyyntiä. Onnisen ja Keskon ainutlaatuinen rakentamisen ja talotekniikan kaupan yhdistelmä tarjoaa rakennusalan yritysasiakkaille markkinoiden monipuolisimman tuotteiden ja palveluiden kokonaisuuden. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynnistä noin 65 % tulee yritysasiakkailta.

Kuluttajat tekevät itse entistä vähemmän rakentamiseen ja remontointiin liittyviä projekteja. Rakentaminen ja remontointi teknistyvät ja siirtyvät entistä enemmän ammattilaisten tehtäväksi. Väestön ikääntymisen ja vaurastumisen myötä palveluita käytetään enemmän. Tähän markkinamuutokseen vastaaminen on strategiamme keskeisiä tavoitteita. Hyvä esimerkki uusista palveluista on K-Rauta Remonttimestari -palvelu, joka auttaa kuluttaja-asiakasta onnistumaan esimerkiksi keittiöremonteissa suunnittelusta remontin valmistumiseen saakka.

Automallistoihin sähkö- ja hybridiautoja

VV-Auto on markkinajohtaja Suomessa. Vuoden 2016 lopussa syvensimme yhteistyötämme Volkswagen-konsernin kanssa hankkimalla Porschen edustuksen ja maahantuonnin. Porschen lisääminen valikoimaan kasvattaa myyntiä ja parantaa autokaupan kannattavuutta.

Volkswagen-konserni on tuomassa markkinoille 30 uutta täyssähköajoneuvoa vuoteen 2025 mennessä, ja koko ajan mallistoihin tulee erilaisia hybridiversioita. Uskomme, että sähköautojen myynti henkilöautojen kokonaismyynnistä saattaa Suomessakin olla 10 vuoden päästä 20–25 %.

Tarjoamme jo nyt laajan, maksuttoman sähköautojen latauspisteverkoston K-kauppojen asiakkaille. Kaikissa K-ryhmän kauppapaikkojen uudis- ja saneeraushankkeissa tehdään joko varaus tai rakennetaan ladattavien ajoneuvojen latauspiste.

Asset 1
Digipalveluilla ja asiakasdatan hyödyntämisellä kilpailuetua

Internet ja globalisaatio murtavat rajoja kaupankäynnin tavoissa, toimialojen välillä, ihmisten liikkuvuudessa ja asiakkaiden ajattelutavoissa. Digitalisoitumisen mukanaan tuoma rajaton maailma ja jakelukanavissa tapahtuva muutos antavat täysin uudenlaisia mahdollisuuksia kaupankäynnille. Myös perinteiset asiakassegmenttien väliset rajat hämärtyvät ja tilalle tulee tarve yhä henkilökohtaisempiin ja monimuotoisempiin ratkaisuihin.

Kaikilla toimialoilla tavoitteenamme on tarjota K-ryhmän asiakkaille parhaat digitaaliset palvelut. K-Ruoka-mobiilisovelluksen älykkäät toiminnot tekevät ostoslistan suunnittelusta ja kaupassa käymisestä entistä helpompaa. Kehitämme rautakaupan ja Onnisen yritysasiakkaille yhteistä verkkokaupparatkaisua. Täysin uudenlainen vaihtoautojen verkkokauppa, Caara.fi, toimii verkossa ilman perinteisiä myymälöitä.

Digitalisoitumisen mukanaan tuoma rajaton maailma ja jakelukanavissa tapahtuva muutos antavat täysin uudenlaisia mahdollisuuksia kaupankäynnille.

K-ryhmän strateginen painopiste, henkilökohtaisuus, ohjaa vahvasti myös markkinointimme kehitystä. Laajensimme vuonna 2016 K-ryhmän asiakasdatalla kohdennetun markkinoinnin tekemistä ja käynnistimme ohjelmallisen markkinoinnin tekemisen oman asiantuntijatiimimme voimin. Hyödyntämällä omaa asiakasdataamme ja digitaalisuutta kehitämme entistä asiakaslähtöisempää markkinointia ja luomme pohjaa tulevaisuuden markkinoinnille.

Digimurros vaatii uutta osaamista ja olemme vuoden 2016 aikana rekrytoineet kymmeniä uusia ammattilaisia erityisesti mobiilipalveluiden, analytiikan, prosessien automatisoinnin ja uuden ajan verkkokaupparatkaisujen kehittämiseen.

Haluamme olla vastuullisuuden edelläkävijä

Vastuullinen liiketoiminta on keskeistä hyvän ja kestävän taloudellisen tuloksen saavuttamiseksi. Kaiken toimintamme perustana on luottamus Keskon, K-ryhmän kauppojen, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneidemme välillä. Vastuullisuus näkyy jokapäiväisessä tekemisessämme ja myös sidosryhmämme edellyttävät sitä meiltä.

Toimimme useassa maassa ja ostamme tavaraa ympäri maailmaa, joten toimintaamme ohjaavat monet kansainväliset sopimukset ja suositukset. Marraskuussa 2016 julkaisimme YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja Kesko -nettisivut, joilla kerromme, miten edistämme 17 YK:n kestävän kehityksen tavoitetta. Teimme ihmisoikeuksiin liittyvän vaikutusarvioinnin YK:n Yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti ja julkaisimme ihmisoikeussitoumuksen syyskuussa.

Pitkäaikainen mukanaolomme kestävän kehityksen indekseissä on puolueeton todistus vastuullisesta toiminnastamme ja helpottaa sijoittajien päätöksentekoa. Tammikuussa 2017 julkaistulla Global 100 Most Sustainable Corporations in the World -listalla Kesko oli 25:s. Syksyllä 2016 Kesko sai CDP:n Climate Change Disclosure -kyselyssä arvosanan A–.

On ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että vastuullisuus toteutuu joka päivä kaikissa toiminnoissamme ja toimintamaissamme. Päivitimme vuonna 2016 K Code of Conduct -toimintaohjeistomme ja edellytämme, että kaikki keskolaiset ja yhteistyökumppanimme sitoutuvat noudattamaan sitä.  Uusi SpeakUp-ilmoituskanavamme on tarkoitettu ilmoittajan tietoon tulleiden rikos- ja väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen silloin, kun tietoa ei voi jostakin syystä välittää suoraan Keskon vastuuhenkilöille.

On ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että vastuullisuus toteutuu joka päivä kaikissa toiminnoissamme ja toimintamaissamme.

Vuoden 2017 alusta lähtien kaikki Keskon hankkima sähkö Suomessa on uusiutuvaa. Hankkimalla uusiutuvaa sähköä edistämme uusiutuvan energian tuotantoa ja tuemme K-ryhmän ilmastotyön tavoitteita. Hankimme uusiutuvan sähkön alkuperätakuilla Pohjoismaista. Vuonna 2017 painotamme sähkönhankinnassa erityisesti suomalaista bioenergiaa.

Olemme pitkään tutkineet mahdollisuuksia hyödyntää uusiutuvia energiamuotoja kauppapaikkahankkeissamme. Kesäkuussa 2016 valmistui Suomen suurin kiinteistökohtainen aurinkovoimala K-Citymarket Tammiston katolle. Lisäämme aurinkovoiman käyttöä merkittävästi, ja kesään 2017 mennessä K-ryhmän kauppojen katoilla toimii jo 16 aurinkovoimalaa. Uusien investointien myötä K-ryhmästä tulee Suomen suurin aurinkosähkön tuottaja ja käyttäjä.

Kiitokset henkilökunnalle, K-kauppiaille ja sidosryhmille

Vuosi 2016 oli meille työntäyteinen uudistumisen vuosi. Kesko ja K-kaupat toimivat jatkossa entistä vahvemmin yhtenäisenä K-ryhmänä. Näin tarjoamme asiakkaillemme entistä paremmat palvelut ja toimimme tehokkaasti – Jotta kaupassa olisi kiva käydä.

Kiitän kaikkia keskolaisia, K-kauppiaita ja heidän henkilökuntaansa, osakkeenomistajiamme ja yhteistyökumppaneitamme hyvästä yhteistyöstä.

Mikko Helander
pääjohtaja