Hae keskon vuosiraportista 2016

Strategiamme 

Keskon strategian ytimenä on kannattava kasvu kolmella strategisella alueella: päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Erottaudumme kilpailijoista laadulla ja asiakaslähtöisyydellä.

Kesko ja K-kaupat toimivat entistä vahvemmin yhtenäisenä K-ryhmänä, jolloin tarjoamme asiakkaillemme entistä paremmat palvelut sekä toimimme tehokkaasti. Strategisena tavoitteenamme on vahvistaa kuluttajien ja yritysten asiakaskokemusta sekä kaupoissa että digitaalisissa kanavissa. Uudistamme ketjukonseptit, rakennamme kaupan alan parhaat digitaaliset palvelut ja uudistamme K-Plussa-kanta-asiakasjärjestelmää. 

Strategisena tavoitteenamme on vahvistaa kuluttajien ja yritysten asiakaskokemusta sekä kaupoissa että digitaalisissa kanavissa.

Päivittäistavarakaupassa strategisena tavoitteenamme on hyvä kannattavuus ja markkinaosuuden vahvistaminen Suomessa. Haluamme tarjota markkinoiden inspiroivimmat ruokakaupat ja digitaaliset palvelut. Painopistealueenamme on K-ryhmän lähikauppaverkoston uudistaminen ja kasvattaminen. Kasvustrategiaa tukee vuoden 2016 alkupuolella toteutettu Suomen Lähikaupan hankinta. Hankinnan myötä vähintään 400 Valintataloa ja Siwaa uudistetaan K-Marketeiksi kevääseen 2017 mennessä. Lisäksi K-Market-ketjun nykyiset noin 400 kauppaa ja 60 Neste K asemaa uudistetaan vuoden 2017 loppuun mennessä. Toteutamme K-Citymarket-ketjun uudistuksen vuoden 2018 loppuun mennessä ja luomme 81 erilaista, valikoimaltaan ja palveluiltaan oman asiakaskuntansa näköistä kauppaa. Terävöitämme K-Supermarket-konseptia ja laajennamme verkostoa uusilla kauppapaikoilla. Lisäksi vahvistamme digitaalisuutta sekä parannamme laatu- ja palvelutasoa K-ruokakaupoissa ja uudistamme markkinointimallin. Venäjän ruokakaupasta luovuttiin vuoden 2016 loppupuolella myymällä toiminta.

Kesko toimii rakentamisen ja talotekniikan kaupassa yhdeksässä maassa ja on rautakauppamarkkinoilla Euroopan viidenneksi suurin toimija. Strategisena tavoitteena on kasvu ja aseman vahvistaminen Euroopassa. Tätä tukee merkittävästi vuoden 2016 alkupuolella toteutettu LVI- ja sähkötuotteiden kauppaan erikoistuneen Onnisen hankinta. Onnisen ja Keskon rautakaupan kokonaisuudesta muodostamme markkinoille ainutlaatuisen yritysmyynnin kokonaisuuden. Digitaalisia palveluita ja verkkokauppaa kehitämme voimakkaasti. Suomessa K-Rauta- ja Rautia-kaupat yhdistetään uudistetun K-Rauta-brändin alle. Brändi uudistetaan muissa toimintamaissa vaiheittain.

Kesko toimii rakentamisen ja talotekniikan kaupassa yhdeksässä maassa ja on rautakauppamarkkinoilla Euroopan viidenneksi suurin toimija.

Autokaupassa Kesko on markkinajohtaja Suomessa ja tavoitteenamme on autokaupan markkinaosuuden kasvattaminen erityisesti Suomessa. Kehitämme aktiivisesti uusia liiketoimintamalleja ja parannamme monikanavaista asiakaskokemusta. Loppuvuodesta hankimme Porschen edustuksen ja maahantuonnin Suomessa.

Lisäksi kehitämme Keskon muita liiketoimintoja, huonekalukauppaa, urheilukauppaa, maatalouskauppaa, konekauppaa ja kenkäkauppaa tavoitteena niiden arvon kasvattaminen.

Kilpailukyvyn varmistamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi olemme toteuttaneet 50 miljoonan euron kustannussäästöt kiinteissä kuluissa. Toteutetuista yrityskaupoista arvioimme saavamme synergiahyötyjä käyttökatetasolla (EBITDA) yli 30 milj. euroa vuodesta 2018 alkaen ja yli 60 milj. euroa vuodesta 2020 alkaen. 

Vuosina 2015-2016 olemme investoineet liiketoimintaan 500 miljoonaa euroa ilman yrityskauppoja. Vuodesta 2018 alkaen arvioimme investointien alittavan vuositasolla 200 milj. euroa. 

Strategian toteutus etenee
#

Strategiset tavoitteemme

 • Päivittäistavarakaupan kasvu Suomessa
 • Rakentamisen ja talotekniikan kaupan kasvu ja laajentuminen Euroopassa
 • Autokaupan kasvu erityisesti Suomessa
 • Kaupan alan paras asiakaskokemus kaikissa kanavissa
 • Yksi yhtenäinen Kesko, synergiaetujen hakeminen ja tehokkaat yhteiset toiminnot

Taloudelliset tavoitteemme

Sidotun pääoman tuotto, tavoite 14 %

Tavoitteen saavutamme keskittymällä strategisiin kasvualueisiin, kasvamalla kustannustehokkaasti ja tehostamalla pääomien käyttöä.

Oman pääoman tuotto, tavoite 12 %

Allokoimme pääomia parhaan mahdollisen tuoton saamiseksi ja osakasarvon kasvattamiseksi.

Korolliset nettovelat/käyttökate, tavoite alle 2,5

Ylläpidämme vahvan rahoitusaseman ja turvaamme osingonmaksukyvyn sekä mahdollisuudet strategisten hankkeiden toteuttamiselle.

Sidotun pääoman tuotto*

* Vertailukelpoinen

Oman pääoman tuotto*

* Vertailukelpoinen

Taloudelliset tavoitteet
Tavoitteet Tavoitetaso Toteutuma 2016 Toteutuma 2015 Toteutuma 2014
Sidotun pääoman tuotto* 14 % 11,9 % 11,7% 9,9%
Oman pääoman tuotto* 12 % 9,8 % 8,2% 7,6%
Korolliset nettovelat/käyttökate < 2,5 0,4 -1,4 -0,3
* Vertailukelpoinen
Keskon osinkopolitiikka: Kesko Oyj jakaa osinkona vähintään 50 % osakekohtaisesta vertailukelpoisesta tuloksesta yhtiön rahoituksellinen asema ja toimintastrategia kuitenkin huomioon ottaen.

Toimintamme perusta

Arvo
Visio
Missio

Arvo

Asiakas ja laatu – kaikessa mitä teemme

Visio

Olemme asiakkaan valinta ja kaupan laatujohtaja Euroopassa

Missio

Luomme vastuullisesti hyvinvointia kaikille sidosryhmillemme ja koko yhteiskunnalle

Toimintaperiaatteet

Toimin suoraan, avoimesti ja rehellisesti
Laitan itseni peliin
Luotan ihmisiin
Annan selkeän suunnan
Toimin suoraan, avoimesti ja rehellisesti

Rehellinen ja avoin toiminta on kaiken lähtökohta. Vastuullisuus on K-ryhmän menestystekijä, mikä ilmenee asiakkaiden luottamuksena K-ryhmän toimintatapoihin ja tuotteisiin.

Laitan itseni peliin

K-ryhmässä henkilöstö laittaa itsensä peliin joka päivä tarjotakseen asiakkailleen monipuolisen valikoiman, laadukkaita tuotteita ja ensiluokkaisia palveluita, jotka mahdollistavat sujuvan arjen.

Luotan ihmisiin

Luottamus toisiin ihmisiin syntyy ennen kaikkea oman toiminnan kautta. K-ryhmässä toimitaan toisia arvostaen ja asiakkaan tarpeita kuunnellen.

Annan selkeän suunnan

Alati kehittyvällä ja uudistuvalla K-ryhmällä on selkeä suunta palvella asiakasta entistä paremmin. K-ryhmässä jokainen tietää oman roolinsa ja reagoi ketterästi muuttuviin olosuhteisiin.

Yksi yhtenäinen K

 
1. Vahva brändi ja identiteetti kuluttajarajapintaan
2. Tehokkaat yhteiset toiminnot
3. Asiakkuudet yli toimialarajojen

Toiminnassa:
K Code of Conduct yhdistää henkilöstön yhdeksässä toimintamaassa

Lokakuusta 2016 alkaen kaikki keskolaiset Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä tuntevat yhteiset toimintaohjeet samalla nimellä, K Code of Conduct.

K-raudan HR:ssä Pietarissa Venäjällä työskentelevät Mariya Yakusheva, Svetlana Kononova ja Vadim Bezovchuk ovat tutustuneet venäjänkieliseen K Code of Conductiin.

K-Raudan henkilöstötoiminnossa Pietarissa Venäjällä työskentelevät Mariya Yakusheva, Svetlana Kononova ja Vadim Bezovchuk ovat tutustuneet venäjänkieliseen K Code of Conductiin.

Päivitimme aiemmin käytössä olleen Vastuulliset toimintatapamme -ohjeistuksen vuonna 2016. Henkilöstölle tehdyssä kyselyssä oli noussut esiin tarve selkeyttää ja päivittää ohjeistusta sekä saada oma ohjeistus yhteistyökumppaneille.

”Ohjeistusta oli tärkeä ajanmukaistaa myös siksi, että meille on tullut tämän vuoden aikana tuhansia uusia työntekijöitä Suomen Lähikaupan ja Onnisen hankinnan myötä. Halusimme uudistuksella myös korostaa johdon sitoutumista yhteisiin K Code of Conduct -toimintaohjeisiin ja parantaa ohjeistuksen jatkuvaa läsnäoloa. K Code of Conductissa on myös linkki yhdeksällä kielellä toimivaan SpeakUp-ilmoituskanavaan, joka auttaa entistä paremmin ilmoittamaan luottamuksellisesti tilanteista, joissa yhteisiä toimintaperiaatteita epäillään rikotun tai on rikottu”, kertoo Keskon lakiasiainjohtaja Anne Leppälä-Nilsson.

K Code of Conductissa on 12 toimintaohjetta, joita havainnollistetaan ohjeistuksessa selkeiden esimerkkien avulla.

Lähettiläät viestinviejinä

Laadimme koko henkilöstölle suunnatun eLearning-koulutuksen, joka helpottaa K Code of Conductin sisäistämisessä. Vuoden 2016 loppuun mennessä eLearningin oli suorittanut jo 3 159 henkilöä.

Jalkautuksen avuksi nimitimme kaikille toimialoille ja kaikkiin toimintamaihin henkilöstön joukosta K Code of Conduct -lähettiläitä.

”Nämä noin 20 lähettilästä toimivat viestinviejinä, informaatiokanavina ja yhteyshenkilöinä oman organisaationsa ja K Code of Conduct -ohjausryhmän välillä. On ollut hienoa nähdä, miten innokkaasti lähettiläät ovat lähteneet viemään yhteistä viestiä eteenpäin”, Leppälä-Nilsson sanoo.

Indoor Viro oli ensimmäinen yhtiö, jonka koko henkilökunta on suorittanut K Code of Conduct -eLearning-koulutuksen. Sen kunniaksi kaikissa Indoor Viron toimipisteissä juotiin K Code of Conduct -kakkukahvit.

Jatkuva seuranta varmistaa sitoutumisen

Jotta K Code of Conduct pysyy jatkuvasti esillä, kiinnitämme seurantaan erityistä huomiota seuraavin tavoin:

 • Seuraamme K Code of Conduct -eLearning-suorituksia ja lähetämme tarvittaessa eri kohderyhmille kehotuksia suorittaa koulutus
 • Lisäämme kaikkiin uusiin ja uusittaviin työsopimuksiin kohdan K Code of Conductiin tutustumisesta ja noudattamisesta
 • Velvoitamme vuodesta 2017 alkaen koko henkilöstön kuittaamaan vuosittain sitoutuvansa noudattamaan K Code of Conduct -ohjeistoa
 • Lisäämme K Code of Conduct -sopimuslausekkeen Kesko-konsernin yhtiöiden tekemiin sopimuksiin, joilla konserniyhtiöt hankkivat tuotteita tai palveluja konsernin ulkopuolisilta tahoilta
 • Laadimme vuosikellon, jossa on K Code of Conductin tunnettuutta edistäviä toimenpiteitä joka vuosineljännekselle
 • K Code of Conduct -ohjausryhmä kokoontuu vähintään puolivuosittain ja seuraa ohjeistuksen ajantasaisuutta, suunnittelee koulutustoimenpiteitä sekä valvoo ja raportoi koulutuksen toteutumistasoa

 

Lue lisää

Sidosryhmäpuheenvuoro:
K Digital Trainee -ohjelman kautta mielenkiintoisiin uramahdollisuuksiin K-ryhmässä

Ensimmäiseen K Digital Trainee -ohjelmaan valittiin viisi osaavaa ja innokasta traineeta. Puolivuotinen ohjelma oli todellinen menestys, ja digitraineet jatkavat nyt vakituisina työntekijöinä kehittäen digipalveluja eri puolilla K-ryhmää.

Aloitin työt digitraineena Katrin, Hillan, Hanna-Reetan ja Joonaksen kanssa toukokuussa 2016. Meidät sijoitettiin trainee-ohjelman ajaksi K Digitaliin sekä kaikille Keskon toimialoille: päivittäistavarakauppaan, rakentamisen ja talotekniikan kauppaan sekä autokauppaan. Oma yksikkö ei kuitenkaan rajoittanut työskentelyä, vaan teimme usein töitä yli toimialarajojen. Työtehtävämme tutustuttivat meidät Keskoon kaupan lattialta aina strategiatyöhön asti. Eniten meitä työllistivät erilaiset kehitysprojektit ja osallistuimme myös aktiivisesti työskentelytapojen sekä yrityskulttuurin kehittämiseen. 

Meitä valittaessa kompetenssin lisäksi arvostettiin rohkeutta, oma-aloitteisuutta sekä ennakkoluulottomuutta. Meidän odotettiin kyseenalaistavan nykyisiä toimintamalleja ja kannustavan kaikkia ympärillämme uudenlaiseen tekemiseen. Pääsimme kaikki mukaan sellaisiin projekteihin, joista vastavalmistuneet voivat yleensä vain haaveilla. Oli hienoa huomata, että vastuuta annettiin rohkeasti ja odotukset täytettyämme pääsimme aina vain mielenkiintoisempiin ja haastavampiin tehtäviin. Lisäksi traineeohjelmaan kuului ryhmäcoachausta, ekskursioita yhteistyöyrityksiin ja ohjelman grande finale: opintomatka Lontooseen.

Traineetiimistä ja ohjelman organisoinnista vastasi Kesko HR. K Digital Trainee -ohjelma oli osa Suomen Mentoreiden hanketta, jonka kautta Kesko antaa oman panoksensa vastavalmistuneiden korkeakoulutettujen nuorten työllistämisessä. Töidemme kautta saimme hyvin laajan näkemyksen K-ryhmästä ja pääsimme verkostoitumaan organisaation sisä- ja ulkopuolella. Keskon digitaalisuudesta vastaavan johtajan Anni Ronkaisen tuen lisäksi meillä oli päivittäiseen tekemiseen omat ohjaajat, sekä ura- ja henkilökohtaisen kehityksen vauhdittamiseen mentorit.

Tämä puolivuotinen oli todellinen menestys, ja kaikkien osapuolien onneksi saimme vakituiset työpaikat eri puolilta organisaatiota. Nyt rohkeutemme ja ennakkoluulottomuutemme on yhdistetty trainee-aikana opittuihin tietoihin ja taitoihin. Tästä on hyvä jatkaa yhteistä matkaa kohti parhaita digitaalisia palveluita.

Niina Tuikka

Lue lisää