Hae keskon vuosiraportista 2016

Toimintaympäristömme

Kaupan alan toimintaan vaikuttavat useat globaalit megatrendit digitaalisesta murroksesta ilmaston­muutokseen. Tunnistamalla K-ryhmän toimintaan vaikuttavat trendit pystymme ennakoimaan tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia tehokkaasti ja vastaamaan niihin entistäkin paremmin.

Globaalit megatrendit
#

K-ryhmän toimintaan vaikuttavat trendit

 

 

 

Kansainväliset toimijat haastavat paikalliset yritykset
 • Hintakilpailun kiristyminen
 • Globaali tarjonta
 • Ostoskorissa suositaan edullisia tuotteita
 • Kaupan omien merkkien myynti kasvaa
Mitä teemme
 • Keskitymme nykyistä rajallisempaan määrään liiketoimintoja
 • Erotumme kilpailijoista laadulla ja valikoimilla
 • Toimimme entistä tehokkaammin ja laadukkaammin
 • Laajennamme jatkuvasti edullisten ja laadukkaiden omien merkkituotteidemme valikoimaa 

 

 

Kuluttajien tieto ja valta kasvanut 
 • Valikoimien, hintojen ja saatavuuden läpinäkyvyys
 • Some-kanavien merkitys: tiedonsaanti, kokemustenvaihto ja vuorovaikutus
 • Tuotteiden alkuperä ja vastuullisuus tärkeitä valintaperusteita
 • Laatu ja ruoan terveellisyys
Mitä teemme
 • Annamme selvät asiakaslupaukset ja toteutamme ne – palvelu, laatu, hinta
 • Markkinointi ja tarjonta muutetaan henkilökohtaiseksi
 • Tarjoamme kattavat tuote-, hinta- ja saatavuustiedot kaikissa kanavissa

Digitaalinen kauppa ja palvelut
 • Asioinnin helppous
 • Palvelujen saatavuus 24/7 paikasta riippumatta
 • Mobiilin rooli merkittävä
 • Kohdennettu, asiakastietoon perustuva markkinointi
Mitä teemme
 • Tarjoamme entistä paremman asiakaskokemuksen hyödyntämällä mobiilipalveluiden, verkkopalveluiden ja digitaalisen markkinoinnin mahdollisuudet
 • Kohdennamme tarjonnan henkilökohtaiseksi
 • K-Plussa-järjestelmä digitalisoidaan
 • Rakennamme parhaat mobiilipalvelut

Yksilöllinen asiakaskäyttäytyminen 
 • Väestön ikääntyminen
 • Yhden henkilön talouksien määrän kasvu
 • Kaupungistuminen
 • Monikulttuurisuuden lisääntyminen
Mitä teemme
 • Luomme uusia konsepteja ja kauppiasmalleja
 • Otamme huomioon paikalliset olosuhteet kauppojen toiminnassa ja palvelutarjonnassa
 • Panostamme erityisesti lähikauppapalveluiden uudistamiseen
 • Hyödynnämme asiakastietoa aiempaa laajemmin

Vastuullisuus ja brändit menestymisen edellytyksenä  
 • Hyvä hallinnointitapa
 • Vastuulliset toimintaperiaatteet
 • Ilmastonmuutos ja kiertotalous
 • Hankintaketjujen läpinäkyvyys
 • Avoin dialogi sidosryhmien kanssa
 • Vastuullinen sijoittaminen
Mitä teemme
 • Huolehdimme siitä, että vastuullisuus toteutuu kaikessa toiminnassamme
 • Edistämme uusiutuvan energian käyttöä ja tuotantoa
 • Kehitämme innovatiivisia kiertotalousratkaisuja yhdessä kumppaneiden kanssa
 • Teemme töitä hankintaketjun vastuullisuuden varmentamiseksi
 • Vahvistamme yritysidentiteettiä ja ydinbrändejä
 • Teemme vastuullisuuden näkyväksi kaupoissa ja markkinoinnissa

K-ryhmän arvoketju

Otamme huomioon arvoketjumme vaiheet ja vaikutukset

Toimimme kestävästi ja vastuullisesti kaikissa arvoketjumme vaiheissa. Omien välittömien vaikutusten lisäksi arvoketjumme synnyttää merkittäviä välillisiä vaikutuksia.

Raaka-aineet
Kesko Raaka-aineet
Hankintaketju
Kesko Hankintaketju
Logistiikka
Kesko Logistiikka
Monikanavainen kauppa
Kesko Monikanavainen kauppa
Tuotteet ja palvelut
Kesko Tuotteet ja palvelut
Kiertotalous
Kesko Kiertotalous

Kestävä ympäristö

 • Edistämme luonnonvarojen kestävää käyttöä
 • Soija-, palmuöljy-, muovi- ja muut linjauksemme ohjaavat vastuullista hankintaamme

Hankintaketjun vastuullisuus

 • Tuemme paikallista tuotantoa
 • Vastaamme tuotteiden turvallisuudesta ja laadusta
 • Varmistamme riskimaatuotannon vastuullisuuden

Tehokas logistiikka

 • Meillä on asiakaslähtöiset logistiset toimintamallit
 • Vähennämme päästöjä tehokkaalla kuljetuskalustolla ja logistiikan optimoinnilla

Vaivatonta asiointia kaupassa ja verkossa

 • K-ryhmä on merkittävä työllistäjä: 45 000 työntekijää
 • Meillä on yli 25 000 tavarantoimittajaa
 • Kattava kauppaverkostomme on lähellä asiakkaita
 • Kehitämme asiakkaiden elämää helpottavia digipalveluita

Huomioimme asiakkaan

 • Jokainen K-kauppa on erilainen, koska jokainen asiakas on erilainen
 • Hyödynnämme asiakasdataa ja tarjoamme asiakkaillemme henkilökohtaisia etuja ja palveluita
 • Rakennamme kestäviä kumppanuuksia yritysasiakkaidemme kanssa

Edistämme kiertotaloutta

 • Oman toimintamme jätteet menevät hyötykäyttöön
 • Kehitämme innovatiivisia kiertotalousratkaisuja
 • Tarjoamme K-kauppojen asiakkaille laajat kierrätyspalvelut
Taustaviiva
 

Keskon arvoketju

Kesko Raaka-aineet
Raaka-aineet

Kestävä ympäristö

 • Edistämme luonnonvarojen kestävää käyttöä
 • Soija-, palmuöljy-, muovi- ja muut linjauksemme ohjaavat vastuullista hankintaamme
Kesko Hankintaketju
Hankintaketju

Hankintaketjun vastuullisuus

 • Tuemme paikallista tuotantoa
 • Vastaamme tuotteiden turvallisuudesta ja laadusta
 • Varmistamme riskimaatuotannon vastuullisuuden
Kesko Logistiikka
Logistiikka

Tehokas logistiikka

 • Meillä on asiakaslähtöiset logistiset toimintamallit
 • Vähennämme päästöjä tehokkaalla kuljetuskalustolla ja logistiikan optimoinnilla
Kesko Monikanavainen kauppa
Monikanavainen kauppa

Vaivatonta asiointia kaupassa ja verkossa

 • K-ryhmä on merkittävä työllistäjä: 45 000 työntekijää
 • Meillä on yli 25 000 tavarantoimittajaa
 • Kattava kauppaverkostomme on lähellä asiakkaita
 • Kehitämme asiakkaiden elämää helpottavia digipalveluita
Kesko Tuotteet ja palvelut
Tuotteet ja palvelut

Huomioimme asiakkaan

 • Jokainen K-kauppa on erilainen, koska jokainen asiakas on erilainen
 • Hyödynnämme asiakasdataa ja tarjoamme asiakkaillemme henkilökohtaisia etuja ja palveluita
 • Rakennamme kestäviä kumppanuuksia yritysasiakkaidemme kanssa
Kesko Kiertotalous
Kiertotalous

Edistämme kiertotaloutta

 • Oman toimintamme jätteet menevät hyötykäyttöön
 • Kehitämme innovatiivisia kiertotalousratkaisuja
 • Tarjoamme K-kauppojen asiakkaille laajat kierrätyspalvelut

Toimintaympäristöömme liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä

Alla on esitelty toimintaamme liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Painamalla alla olevia otsikoita pääset tutustumaan riskeihin ja mahdollisuuksiin tarkemmin.

Monikanavaisuuden merkitys

Strategiamme mukaisesti tavoitteenamme on tarjota asiakkaille kaupan alan paras monikanavainen asiointikokemus.

Mahdollisuudet

Riskit

 • Verkkokauppa ja digitaaliset palvelut yhdistettynä kattavaan kauppapaikkaverkostoon luovat edellytykset erinomaiseen asiakaspalveluun K-ryhmässä.
 • Verkkokaupan kannattavuuden haasteita ovat muun muassa logististen toimintamallien kustannustehokkuus sekä nykyisten kauppapaikkojen soveltuvuus verkkokaupan logistiikkaan.
 • Tavoitteenamme on palvella asiakasta mahdollisimman hyvin ostoprosessin eri vaiheissa  asiakkaiden tarpeista lähtien ajasta ja paikasta riippumatta kivijalassa, verkossa tai näiden yhdistelmässä.
 • Verkkokaupan ja digitaalisten palveluiden jatkuva muutos asettaa erityisiä haasteita uusien palveluiden nopealle kehittämiselle ja integroinnille nykyisiin järjestelmiin.
 • Asiakastyytyväisyyden parantamiseksi sekä myynnin kasvattamiseksi kehitämme ostokäyttäytymiseen perustuvaa personoitua asiakasmarkkinointia ja lisäämme tuote-, hinta- ja saatavuustietojen saatavuutta verkossa.
 • Verkkokaupan kasvaessa tai markkinatilanteen muuttuessa riskinä on, että kivijalkakauppaan pohjautuvan ketjun tai kauppapaikan toiminta muuttuu kannattamattomaksi.

 

Taloudellinen toimintaympäristö

Kolme strategista kasvualuettamme ovat: päivittäistavarakauppa, rakentamisen ja talotekniikan kauppa sekä autokauppa. Kasvun kannalta keskeistä ovat markkinaosuuden kasvattaminen Suomen päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupan kasvattaminen Euroopassa, markkinajohtajuuden vahvistaminen Suomen autokaupassa sekä digitaalisten palveluiden ja monikanavaisen kaupan kehittäminen.

Mahdollisuudet

Riskit

 • Strategiassamme korostuvat kilpailukykyisen hinnan lisäksi asiakaslähtöisyys ja laatu kaikessa tekemisessä.
 • Suomen talouden kasvunäkymä edelleen hidas, julkisen sektorin velkaantuminen voi vaikuttaa negatiivisesti ostovoiman kehitykseen.
 • Päivittäistavarakaupassa hinnan merkitys korostuu.
 • Venäjällä taloudellinen kehitys vaatimatonta.
 • Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa yritysasiakaskauppa kasvaa selkeästi kuluttaja-asiakaskauppaa nopeammin.
 • Onnisen hankinta luo Keskolle ainutlaatuisen kokonaisuuden yritysasiakaskauppaan.
 • Rakentamisen toimialalla suhdannevaihtelut voivat olla voimakkaita.
 • Vahva taloudellinen asemamme luo erinomaiset mahdollisuudet toiminnan kehittämiselle.
 • Keskon maa- ja toimialakohtaisissa markkinakehityksissä on suuria eroja.

Vähittäiskaupan kehitys Keskon toimintamaissa 2014–2016

Vähittäiskauppa ilman moottoriajoneuvoja, muutos-%, deflatoidut luvut
Lähteet: Eurostat, PMR Venäjän osalta

Hankintaketjut

Hankintaketjujen läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden merkitys on korostunut.

Asiakkaille on tarpeen tarjota entistä tarkempaa tietoa tuotteiden alkuperästä ja valmistustavasta. Huolehdimme, että vastuullisuus toteutuu kaikessa toiminnassa ja koko toimitusketjussa. Myös tuoteturvallisuuden hallinnan koko toimitusketjussa on oltava aukotonta ja jäljitettävää.

Mahdollisuudet

Riskit

 • Verkostoituminen tavaran- ja palveluntoimittajien kanssa edellyttää toimitusketjun kaikkien osapuolien noudattavan yhteisiä arvoja, tavoitteita ja toimintatapoja sekä sitoutumista kansainvälisiin vastuullisuuden varmentamismenettelyihin.
 • Toimitusketjussa tapahtuvat rikkomukset sosiaalisen vastuun tai ympäristövastuun hallinnassa voivat aiheuttaa ihmisoikeusloukkauksia, ympäristövahinkoja, taloudellisia tappioita, asiakkaiden, omistajien ja sijoittajien luottamuksen menetystä sekä vaikeuttaa vastuullisuustyötä ja sen uskottavuutta.
 • Vastuullisuusviestinnällä, kauppojen K-vastuullisuuskonseptilla ja pakkausmerkinnöillä voimme auttaa asiakkaita tekemään vastuullisia ostopäätöksiä.
 • Huolellisella ja jäljitettävällä tuoteturvallisuuden hallinnalla ja laadunvarmistuksella vahvistamme asiakkaiden luottamusta K-ryhmään.
 • Mikäli tuoteturvallisuuden hallinta epäonnistuu tai toimitusketjun laadunvarmistus pettää, voi seurauksena olla taloudellisia tappioita, asiakkaiden luottamuksen menettäminen tai pahimmassa tapauksessa asiakkaiden terveyden vaarantuminen.

 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset

Ilmastonmuutos aiheuttaa niin elinympäristöön, sääntelyyn kuin mainetekijöihin vaikuttavia riskejä ja mahdollisuuksia.

Kiinteistöjen sähkö- ja lämpöenergian tuotannossa syntyvät päästöt ovat merkittävä osa Keskon ja K-ryhmän kauppojen ympäristövaikutuksista. Ympäristö- ja energiapolitiikkamme mukaisesti kiinteistötoimintomme kehittävät yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa kiinteistöjen uudisrakentamiseen, korjaamiseen ja konseptimuutoksiin sekä ylläpitoon ja käyttöön ratkaisuja, jotka vähentävät kiinteistöjen elinkaarenaikaista materiaalien ja energian kulutusta. Autamme myös asiakkaitamme löytämään energiatehokkaita ratkaisuja. Lue lisää energiaratkaisuista.

Mahdollisuudet

Riskit

 • Hyödynnämme kiinteistöissä syntyvän hukkalämmön, kuten kaupan kylmälaitteita jäähdytettäessä syntyvän lauhdelämmön, tehokkaasti lämmittämiseen käyttäen uusinta teknologiaa.
 • Ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöiden riskiä.
 • Ääri-ilmiöistä voi aiheutua vahinkoja tai liiketoiminnan keskeytyksiä, joita ei pystytä ennaltaehkäisemään tai kattamaan vakuutuksilla.

 

 • Tutkimme aktiivisesti uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Esimerkiksi maaperän ja veden käyttö lämpö- ja kylmävarastoina sekä aurinkoenergian hyödyntäminen ovat teknisten ratkaisujen kehittyessä yhä useammin mahdollinen vaihtoehto.
 • Rautakaupan asumisen energiatehokkuutta parantavat tuotteet ja palvelut tekevät kodin energiatehokkuuden parantamisen asiakkaille helpoksi ja auttavat asiakkaita löytämään kestävää kehitystä tukevat ratkaisut.
 • Mikäli energialähdelinjauksemme osoittautuvat vääriksi, linjaukset saattavat aiheuttaa kuluttajien, omistajien ja sijoittajien epäsuosiota ja taloudellisia tappioita.

 

Toiminnassa:
Tiedolla johtaminen tuo kaupalle kilpailuetua

K-ryhmä on kaupan alan edelläkävijöitä asiakastietojen keräämisessä ja hyödyntämisessä. Kauppiailla on käytössä sovellus, joka toimii kaupan johtamisen tukena ja tarjoaa työkalun kohdennetun markkinoinnin tekemiseen. Asiakkaille tiedon hyödyntäminen tuo henkilökohtaista, vuorovaikutteista ja monikanavaista palvelua.

Kauppiaan työssä on tärkeää seurata asiakaskunnan toiveita, myynnin kehitystä ja kaupan alan trendejä. Tietoa on tarjolla paljon ja kiireen keskellä kaupan arjessa on ollut usein haastavaa etsiä ja analysoida tietoa nopeasti ja monesti osa siitä on jäänyt kokonaan hyödyntämättä.

”Halusimme saada tietoja kauppiaille helpommin omaksuttavaan ja käytettävään muotoon. Kehitimme kauppiaille uudenlaisen visuaalisen raportointityökalun, josta kauppias pääsee näkemään oman kauppansa olennaiset asiakas-, markkina-alue- ja kilpailijatiedot. Selkeämpi raportointikokonaisuus helpottaa olennaisesti kaupan tiedolla johtamista”, kertoo asiakastietojohtaja Minna Vakkilainen K Digital -yksiköstä.

Helpommin käytettävä tieto on vahvistanut käsityksiä siitä, että kaupat, alueet, kilpailutilanteet ja asiakkaat ovat erilaisia. Siksi myös jokainen K-kauppa on erilainen, paikallisen asiakaskysynnän ja -tiedon mukaan räätälöity.

Kohdennettua sähköpostimarkkinointia

Helppo, tuloksellinen ja tietoon pohjautuva markkinointi on avainasemassa digitalisoituvassa kaupan arjessa.

Kohdennetun markkinoinnin palvelu Kampanjatiski on sovellus, jonka avulla kauppias voi tehdä K-Plussa-asiakastietoon perustuvaa kauppakohtaista asiakkaalle kohdennettua sähköpostimarkkinointia nopeasti ja kustannustehokkaasti.

K-ruokakauppiaat näkevät sovelluksen hienona mahdollisuutena tehdä markkinointia.

”Positiivista on se, että pystyn tekemään markkinointia silloin, kun haluan. Kauppiaan työ on ketterää ja päätökset nopeita, ja Kampanjatiski mahdollistaa nopean reagoinnin”, sanoo K-Supermarket Mustapekan kauppias Jouni Ekholm.

Kauppiaiden Kampanjatiski-sovelluksen lisäksi muukin K-ryhmän markkinointi on siirtymässä entistä enemmän asiakastietoa hyödyntävän markkinoinnin suuntaan.

”Laajensimme vuonna 2016 K-ryhmän asiakasdatalla kohdennetun markkinoinnin tekemistä ja käynnistimme ohjelmallisen markkinoinnin tekemisen oman asiantuntijatiimimme voimin. Hyödyntämällä omaa asiakasdataamme ja digitaalisuutta kehitämme entistä asiakaslähtöisempää markkinointia ja luomme pohjaa tulevaisuuden markkinoinnille”, Vakkilainen kertoo.

Asiakastiedon hyödyntämisellä henkilökohtaisempaa asiakaspalvelua

Asiakkaat odottavat kaupalta uudenlaista, henkilökohtaista ja vuorovaikutteista palvelua. He haluavat entistä laajemmin vastinetta tiedoistaan, joita he antavat yritysten käyttöön. Tämä ei välttämättä kuitenkaan tarkoita, että asiakkaat toivovat vain tarjouksia. Tärkeätä on myös palvelun, tiedon ja inspiraation tarjoaminen.

Asiakastietoon pohjautuvalla markkinoinnilla tarjoamme asiakkaalle kaupan alan parhaan asiakaskokemuksen. Viestimme asiakkaalle oikeaan aikaan, oikeassa mediassa ja juuri asiakkaalle sopivalla sisällöllä.

”Hyödyntämällä verkkoselailutietoa voimme auttaa remonttia suunnittelevaa asiakasta remontin eri vaiheissa juuri hänelle ajankohtaisella sisällöllä eri kanavissa ja kertoa K-Raudan tarjoamista remontointipalveluista ja sisustusvinkeistä”, rakentamisen ja talotekniikan kaupan markkinointianalyytikko Mari Huuki kertoo.

Lue lisää:

K-Plussa uudistuu

K-Ruoka-mobiilisovellus

Lue lisää