Hae keskon vuosiraportista 2016

Allekirjoitukset
Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset
Helsingissä, 1. päivänä helmikuuta 2017
Esa Kiiskinen Mikael Aro
Jannica Fagerholm Matti Kyytsönen Matti Naumanen
Anu Nissinen Toni Pokela Mikko Helander
Toimitusjohtaja
Tilinpäätösmerkintä
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
Helsingissä, 1. päivänä helmikuuta 2017
PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö
Mikko Nieminen
KHT