Hae keskon vuosiraportista 2016

Valitse liite

Liite 15. Saamiset
Milj. € 2016 2015
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Pitkäaikainen
Lainasaamiset 214,1 217,1
Pääomalainat - 10,0
Pitkäaikainen yhteensä 214,1 227,1
Lyhytaikainen
Myyntisaamiset 44,0 5,6
Lainasaamiset 570,1 832,7
Siirtosaamiset 11,1 1,1
Lyhytaikainen yhteensä 625,2 839,4
Yhteensä 839,3 1 066,5
Milj. € 2016 2015
Saamiset osakkuus- ja yhteisyrityksiltä
Pitkäaikaiset saamiset
Lainasaamiset 57,5 57,5
Muut saamiset 0,1 0,1
Pitkäaikainen yhteensä 57,6 57,6
Lyhytaikaiset saamiset 1,0 0,9
Yhteensä 58,6 58,5
Kesko Oyj on antanut pitkäaikaisen lainan yhteisyritykselleen Mercada Oy:lle, 56,0 milj. euroa.
Milj. € 2016 2015
Siirtosaamiset
Verot 20,7 0,0
Henkilöstökulut 6,2 0,5
Muut 42,4 10,6
Yhteensä 69,2 11,1