Hae keskon vuosiraportista 2016

Valitse liite

Liite 17. Pakolliset varaukset
Milj. € 2016 2015
Vuokravastuut 8,0 -
Muut pakolliset varaukset 1,2 0,9
Yhteensä 9,2 0,9
Liite 18. Pitkäaikainen vieras pääoma
Kesko Oyj laski 10.6.2004 liikkeelle Yhdysvalloissa 120 milj. USD:n arvosta suunnattuja velkakirjalainoja (USD Private Placement). Järjestely käsittää kolme kertalyhenteistä lainaerää. Ensimmäinen lainaerä (60 milj. USD) erääntyi maksettavaksi vuonna 2014 ja toinen lainaerä (36 milj. USD) erääntyi vuonna 2016. Kolmas lainaerä (24 milj. USD) erääntyy vuonna 2019. Kesko on suojannut lainan valuutan- ja koronvaihtosopimuksin ja noudattaa suojauslaskentaa ko. järjestelyn osalta. Lainan suojaamiseen käytettyjen valuuttajohdannaisten käypä arvo oli tilinpäätöspäivänä +2,7 milj. euroa ja korkojohdannaisten käypä arvo oli -0,1 milj. euroa. Lainan pääoma on 20,1 milj. euroa ja kiinteä korko 6,2%.
Kesko Oyj laski 11.9.2012 liikkeelle 250 milj. euron määräisen joukkovelkakirjalainan. Lainan kuponkikorko on kiinteä 2,75 %. Laina erääntyy maksettavaksi kuuden vuoden kuluttua lainan liikkeeseen laskusta.
Liite 19. Lyhytaikainen vieras pääoma
Milj. € 2016 2015
Velat saman konsernin yrityksille
Ostovelat 1,8 0,2
Muut velat 520,9 507,3
Siirtovelat 5,2 2,6
Yhteensä 527,9 510,1
Velat omistusyhteysyrityksille
Siirtovelat 0,0 0,1
Muut velat 21,9 19,0
Yhteensä 21,9 19,1
Siirtovelat
Henkilöstökulut 34,0 3,8
Muut 32,6 41,7
Yhteensä 66,6 45,5
Liite 20. Korottomat velat
Milj. € 2016 2015
Lyhytaikainen vieras pääoma 258,1 57,1
Pitkäaikainen vieras pääoma 8,2 7,3
Yhteensä 266,3 64,4