Hae keskon vuosiraportista 2016

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)
Emoyhtiön tuloslaskelma
1.1.–31.12.2016 1.1.–31.12.2015
Liikevaihto 307 057 226,84 43 091 016,90
Liiketoiminnan muut tuotot 145 872 845,35 157 968 731,51
Materiaalit ja palvelut -182 055 341,10 -1 753,06
Henkilöstökulut -78 391 983,08 -21 213 756,01
Poistot ja arvonalentumiset -25 123 873,93 -21 156 816,18
Liiketoiminnan muut kulut -153 377 504,75 -206 748 452,39
Liikevoitto 13 981 369,33 -48 061 029,23
Rahoitustuotot ja -kulut 10 150 624,85 -20 534 327,74
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 24 131 994,18 -68 595 356,97
Tilinpäätössiirrot
Poistoeron muutos 7 253 944,92 15 486 295,81
Konserniavustus 137 567 419,37 289 585 913,15
Tulos ennen veroja 168 953 358,47 236 476 851,99
Tuloverot -21 025 798,49 -74 658 981,88
Tilikauden tulos 147 927 559,98 161 817 870,11