Hae keskon vuosiraportista 2016

Osakeomistuksen jakautuminen
Osakeomistuksen jakautuminen omistajaryhmittäin
31.12.2016
Kaikki osakkeet Osakkeiden määrä, kpl Osuus kaikista osakkeista, %
Yritykset ja asuntoyhteisöt 24 496 401 24,49
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 7 100 230 7,10
Julkisyhteisöt* 6 017 157 6,02
Kotitaloudet 25 140 166 25,14
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt** 5 290 423 5,29
Ulkomaiset 349 744 0,35
Hallintarekisteröidyt 31 625 631 31,62
Yhteensä 100 019 752 100,00
A-osakkeet Osakkeiden määrä, kpl Osuus A-osakkeista, % Osuus kaikista osakkeista, %
Yritykset ja asuntoyhteisöt 18 441 913 58,11 18,44
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 4 097 314 12,91 4,10
Julkisyhteisöt* 401 002 1,26 0,40
Kotitaloudet 6 130 446 19,32 6,13
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt** 1 889 840 5,95 1,89
Ulkomaiset 21 179 0,07 0,02
Hallintarekisteröidyt 755 313 2,38 0,76
Yhteensä 31 737 007 100,00 31,73
B-osakkeet Osakkeiden määrä, kpl Osuus B-osakkeista, % Osuus kaikista osakkeista, %
Yritykset ja asuntoyhteisöt 6 054 488 8,87 6,05
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 3 002 916 4,40 3,00
Julkisyhteisöt* 5 616 155 8,22 5,62
Kotitaloudet 19 009 720 27,84 19,01
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt** 3 400 583 4,98 3,40
Ulkomaiset 328 565 0,48 0,33
Hallintarekisteröidyt 30 870 318 45,21 30,86
Yhteensä 68 282 745 100,00 68,27
* julkisyhteisöt esim. kunnat, Ahvenanmaan maakuntahallinto, työeläkelaitokset ja sosiaaliturvarahastot
** voittoa tavoittelemattomat yhteisöt mm. apurahoja jakavat säätiöt, edunvalvontajärjestöt ja erilaiset yleishyödylliset yhdistykset
Osakeomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 31.12.2016
Kaikki osakkeet
Osakkeita
Osakkaiden määrä, kpl Osuus osakkeiden omistajista, % Osakkeet yhteensä Osuus osakkeista, %
1−100 13 834 35,11 735 255 0,74
101−500 14 102 35,79 3 771 603 3,77
501−1 000 4 900 12,44 3 856 491 3,86
1 001−5 000 5 105 12,96 11 192 661 11,19
5 001−10 000 788 2,00 5 591 464 5,59
10 001−50 000 555 1,41 11 244 776 11,24
50 001−100 000 65 0,16 4 648 968 4,65
100 001−500 000 39 0,10 7 805 124 7,80
500 001−999 999 999 999 16 0,04 51 173 410 51,16
Yhteensä 39 404 100,00 100 019 752 100,00
A-osakkeet
Osakkeita
Osakkaiden määrä, kpl Osuus A-osakkeiden omistajista, % A-osakkeet yhteensä Osuus A-osakkeista, %
1−100 2 864 36,03 124 616 0,39
101−500 1 916 24,10 495 374 1,56
501−1 000 1 038 13,06 894 864 2,82
1 001−5 000 1 449 18,23 3 526 671 11,11
5 001−10 000 351 4,42 2 478 311 7,81
10 001−50 000 279 3,51 5 961 278 18,78
50 001−100 000 32 0,40 2 253 856 7,10
100 001−500 000 15 0,19 3 525 577 11,11
500 001−999 999 999 999 5 0,06 12 476 460 39,31
Yhteensä 7 949 100,00 31 737 007 100,00
B-osakkeet
Osakkeita
Osakkaiden määrä, kpl Osuus B-osakkeiden omistajista, % B-osakkeet yhteensä Osuus B-osakkeista, %
1−100 11 957 35,33 661 383 0,97
101−500 13 036 38,51 3 492 651 5,11
501−1 000 4 093 12,09 3 151 020 4,61
1 001−5 000 3 985 11,77 8 396 440 12,30
5 001−10 000 426 1,26 3 032 853 4,44
10 001−50 000 283 0,84 5 479 867 8,03
50 001−100 000 33 0,10 2 403 071 3,52
100 001−500 000 23 0,07 4 656 401 6,82
500 001−999 999 999 999 11 0,03 37 009 059 54,20
Yhteensä 33 847 100,00 68 282 745 100,00
10 suurinta osakkeenomistajaa osakelukumäärän perusteella 31.12.2016
Osakkeiden määrä, kpl Osuus osakkeista, % Äänimäärä Osuus äänimäärästä, %
1. K-kauppiasliitto ry 4 017 154 4,02 40 171 540 10,42
2. Vähittäiskaupan Takaus Oy 3 491 771 3,49 27 148 568 7,04
3. Kruunuvuoren Satama Oy 3 438 885 3,44 34 388 850 8,92
4. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 990 632 1,99 5 596 320 1,45
5. Valluga-sijoitus Oy 1 340 439 1,34 13 404 390 3,48
6. Vähittäiskaupan Ammattikasvatussäätiö 1 147 164 1,15 10 610 205 2,75
7. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 1 130 986 1,13 1 130 986 0,29
8. Oy The English Tearoom Ab 1 000 000 1,00 1 000 000 0,26
9. Valtion Eläkerahasto 950 000 0,95 950 000 0,25
10. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 896 968 0,90 896 968 0,23
10 suurinta osakkeenomistajaa äänimäärän perusteella
31.12.2016
Osakkeiden määrä, kpl Osuus osakkeista, % Äänimäärä Osuus äänimäärästä, %
1. K-kauppiasliitto ry 4 017 154 4,02 40 171 540 10,42
2. Kruunuvuoren Satama Oy 3 438 885 3,44 34 388 850 8,92
3. Vähittäiskaupan Takaus Oy 3 491 771 3,49 27 148 568 7,04
4. Valluga-sijoitus Oy 1 340 439 1,34 13 404 390 3,48
5. Vähittäiskaupan Ammattikasvatussäätiö 1 147 164 1,15 10 610 205 2,75
6. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 990 632 1,99 5 596 320 1,45
7. K-ruokakauppiasyhdistys ry 484 336 0,48 4 843 360 1,26
8. Heimo Välinen Oy 470 000 0,47 4 700 000 1,22
9. Food Paradise Oy 469 541 0,47 4 695 410 1,22
10. T.A.T. Invest Oy 198 020 0,20 1 931 600 0,50
Johdon osakeomistus
Kesko Oyj:n hallituksen jäsenet ja pääjohtaja sekä edellä mainittujen määräysvallassa olevat yhteisöt omistivat joulukuun 2016 lopussa 306 814 Kesko Oyj:n A-osaketta ja 22 000 Kesko Oyj:n B-osaketta, eli yhteensä 328 814 kpl, mikä edustaa 0,33 % yhtiön kaikista osakkeista ja 0,80 % kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.
Pääjohtajalla oli 31.12.2016 Kesko Oyj:n B-osakkeita 20 005 kappaletta, mitkä edustavat 0,02 % yhtiön kaikista osakkeista ja 0,01 % kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Konsernijohtoryhmällä mukaan lukien pääjohtaja oli 31.12.2016 Kesko Oyj:n B-osakkeita 104 678 kappaletta, mitkä edustavat 0,1 % yhtiön kaikista osakkeista ja 0,03 % kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.