Hae keskon vuosiraportista 2016

Valitse liite

Liite 11. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
2016
Milj. €
Maa- ja
vesialueet
Rakennukset
ja
rakennelmat
Koneet
ja kalusto
Muut aineelliset
hyödykkeet
Ennakko-
maksut
ja kesken-
eräiset hankinnat
Yhteensä
2016
Hankintameno
Hankintameno 1.1. 357,2 1 184,2 508,5 83,3 71,1 2 204,4
Muuntoerot 0,9 4,2 7,0 1,0 0,2 13,3
Lisäykset 13,5 68,4 58,3 5,8 86,2 232,2
Yrityshankinnat 1,4 11,2 44,9 0,2 1,7 59,4
Vähennykset -2,4 -19,9 -55,3 -0,4 -0,7 -78,6
Yritysmyynnit -52,1 -180,8 -34,4 -26,1 -2,7 -296,0
Siirrot erien välillä -15,7 -8,6 1,7 -5,5 -54,8 -82,7
Hankintameno 31.12. 302,8 1 058,9 530,7 58,4 101,1 2 052,0
Kertyneet poistot ja arvonalennukset
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. -11,7 -486,1 -391,3 -33,1 -922,3
Muuntoerot -1,4 -2,9 -0,5 -4,8
Yritysmyyntien kertyneet poistot ja arvonalennukset 9,6 40,8 15,8 4,3 70,4
Vähennysten kertyneet poistot 11,4 44,9 -0,2 56,1
Siirtojen kertyneet poistot 25,9 3,6 5,2 34,8
Tilikauden poisto ja arvonalennukset -4,0 -76,1 -48,8 -6,9 -135,8
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12. -6,1 -485,6 -378,7 -31,2 -901,6
Kirjanpitoarvo 1.1. 345,5 698,1 117,2 50,2 71,1 1 282,1
Kirjanpitoarvo 31.12. 296,6 573,3 152,0 27,2 101,1 1 150,4
2015
Milj. €
Maa- ja
vesialueet
Rakennukset
ja
rakennelmat
Koneet
ja kalusto
Muut aineelliset
hyödykkeet
Ennakko-
maksut
ja kesken-
eräiset hankinnat
Yhteensä
2015
Hankintameno
Hankintameno 1.1. 426,0 1 513,0 547,0 97,1 48,0 2 631,1
Muuntoerot -0,5 -7,8 -6,4 -1,1 0,0 -15,6
Lisäykset 6,3 61,9 41,0 6,3 65,5 180,9
Vähennykset -74,8 -419,5 -76,5 -20,5 -0,2 -591,6
Siirrot erien välillä 0,2 36,6 3,4 1,5 -42,2 -0,4
Hankintameno 31.12. 357,2 1 184,2 508,5 83,3 71,1 2 204,4
Kertyneet poistot ja arvonalennukset
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. -11,7 -550,1 -408,7 -36,5 -1 007,0
Muuntoerot 1,2 3,0 0,3 4,5
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 125,9 55,6 10,1 191,7
Tilikauden poisto ja arvonalennukset -63,2 -41,2 -7,1 -111,5
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12. -11,7 -486,1 -391,3 -33,1 -922,3
Kirjanpitoarvo 1.1. 414,3 962,9 138,3 60,7 48,0 1 624,1
Kirjanpitoarvo 31.12. 345,5 698,1 117,2 50,2 71,1 1 282,1
Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sisältyy rahoitusleasingsopimuksilla vuokrattuja koneita ja kalustoa seuraavasti:
Milj. € 2016 2015
Hankintameno 23,4 26,8
Kertyneet poistot -15,3 -21,5
Kirjanpitoarvo 8,1 5,3