Hae keskon vuosiraportista 2016

Valitse liite

Liite 13. Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävistä sijoituksista
Milj. € 2016 2015
Kirjanpitoarvo 1.1. 99,2 92,2
Osuus tilikauden tuloksesta -1,3 0,2
Lisäykset 9,9 16,3
Pääoman palautus 0,0 -9,4
Kirjanpitoarvo 31.12. 107,9 99,2
Osakkuus- ja yhteisyritysosakkeille ei ole hintanoteerauksia.
Tiedot pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävistä sijoituksista sekä konsernin omistusosuus niiden yhteenlasketuista varoista, veloista, liikevaihdosta ja voitosta/tappiosta:
Milj. € Varat Velat Liikevaihto Voitto/
tappio
Omistus-
osuus, %
2016
Mercada Oy, Helsinki 668,9 624,0 48,3 3,8 33,3
Kruunuvuoren Satama Oy, Helsinki 257,3 131,9 12,9 8,5 49,0
Valluga-sijoitus Oy, Helsinki 30,2 0,3 0,0 2,7 46,2
Vähittäiskaupan Takaus Oy, Helsinki 86,8 0,3 1,4 7,4 34,3
Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy, Helsinki 7,2 1,7 9,1 -0,0 30,0
Muut 43,8 35,7 0,1 -0,1
Yhteensä 1 094,1 793,9 71,8 22,3
2015
Mercada Oy, Helsinki 670,7 627,3 26,9 10,2 33,3
Kruunuvuoren Satama Oy, Helsinki 261,7 148,5 13,1 7,2 49,0
Valluga-sijoitus Oy, Helsinki 27,3 0,0 - 1,6 46,2
Vähittäiskaupan Takaus Oy, Helsinki 79,3 0,2 1,4 4,5 34,3
Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy, Helsinki 7,4 1,9 9,3 0,2 30,0
Muut 4,4 3,1 0,2 0,0
Yhteensä 1 050,8 781,0 51,0 23,6