Hae keskon vuosiraportista 2016

Valitse liite

Liite 14. Pitkäaikaiset saamiset
Pitkäaikaisten saamisten maturiteettijakauma 31.12.2016
Milj. € 2018 2019 2020 2021 2022− Yhteensä
Korottomat pitkäaikaiset saamiset 1,4 0,0 0,2 0,4 1,8
Lainasaamiset osakkuus- ja yhteisyrityksiltä 1,5 56,0 57,5
Muut pitkäaikaiset saamiset 0,3 2,9 0,0 0,0 0,0 3,3
Yhteensä 3,2 2,9 0,0 0,2 56,4 62,6
Korottomien pitkäaikaisten saamisten kirjanpitoarvo vastaa niiden käypää arvoa.
Pitkäaikaisten saamisten maturiteettijakauma 31.12.2015
Milj. € 2017 2018 2019 2020 2021− Yhteensä
Korottomat pitkäaikaiset saamiset 1,4 0,0 0,0 0,4 1,9
Rahoitusleasingsaamiset 0,3 0,3
Lainasaamiset osakkuus- ja yhteisyrityksiltä 1,5 56,0 57,5
Muut pitkäaikaiset saamiset 0,4 0,4 2,3 0,1 0,1 3,3
Yhteensä 2,1 1,9 2,3 0,1 56,5 62,9