Hae keskon vuosiraportista 2016

Valitse liite

Liite 16. Laskennalliset verot
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2016 aikana
Milj. € 1.1.2016 Kirjattu tulos-
laskelmaan
Kirjattu omaan
pääomaan
Kurssierot Muut
muutokset
31.12.2016
Laskennalliset verosaamiset
Varaukset 9,6 0,3 0,0 0,1 10,0
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 0,1 0,0 0,1
Vahvistetut tappiot 8,3 -3,2 2,1 18,4 25,6
Muut väliaikaiset erot 19,8 0,1 -0,6 1,3 -1,1 19,4
Yhteensä 37,8 -2,8 -0,6 3,4 17,3 55,1
Laskennalliset verovelat
Kirjanpidon ja verotuksen poistojen erotus 49,6 -12,2 -6,5 30,9
Käyvän arvon kohdistus 9,3 -1,5 0,3 15,3 23,5
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 35,3 0,6 -2,8 33,1
Muut väliaikaiset erot 11,0 0,2 0,2 0,7 -2,2 9,9
Yhteensä 105,2 -12,9 -2,7 1,1 6,6 97,4
Laskennallinen nettoverovelka 67,5 42,3
Nettoverovelka jakautuu taseessa
Milj. € 2016 2015
Laskennallisiin verosaamisiin 5,8 3,9
Laskennallisiin verovelkoihin 48,1 71,4
Yhteensä 42,3 67,5
Laskennallisten verosaamisten muut väliaikaiset erot sisältää konsernin laskentaperiaatteiden noudattamisesta aiheutuvaa laskennallista verosaamista 3,6 milj. euroa ja paikallisten kirjanpitojen ja verotuksen jaksotuseroista aiheutuvaa laskennallista verosaamista 4,2 milj. euroa.
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2015 aikana
Milj. € 1.1.2015 Kirjattu tulos-
laskelmaan
Kirjattu omaan
pääomaan
Kurssierot Muut
muutokset
31.12.2015
Laskennalliset verosaamiset
Varaukset 13,2 -0,7 -2,9 9,6
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 0,3 -0,2 0,1
Vahvistetut tappiot 10,1 0,8 -2,6 8,3
Muut väliaikaiset erot 18,0 9,9 -0,0 -1,2 -6,9 19,8
Yhteensä 41,5 9,8 -0,0 -3,8 -9,8 37,8
Laskennalliset verovelat
Kirjanpidon ja verotuksen poistojen erotus 54,1 -4,5 49,6
Käyvän arvon kohdistus 11,3 -1,6 -0,4 9,3
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 29,5 0,0 5,8 35,3
Muut väliaikaiset erot 9,8 1,4 0,3 -0,5 11,0
Yhteensä 104,7 -4,7 6,1 -0,9 0,0 105,2
Laskennallinen nettoverovelka 63,2 67,5
Vahvistetut tappiot
Konsernilla oli 31.12.2016 käyttämättömiä vahvistettuja tappioita 169,0 milj. euroa, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista, koska tilinpäätöspäivänä on epätodennäköistä, että konsernille kertyisi lähitulevaisuudessa verotettavaa tuloa, jota vastaan tappioita voitaisiin hyödyntää.
Vahvistetut tappiot, joista ei ole kirjattu verosaamista, erääntyvät seuraavasti:
Milj. € 2017 2018 2019 2020 2021 2022− Yhteensä
0,8 9,0 8,6 7,6 1,6 141,3 169,0
Konsernitilinpäätökseen ei ole kirjattu laskennallista verovelkaa tytäryhtiöiden jakamattomista voittovaroista, koska tytäryhtiöiden voitonjako on konsernin päätäntävallassa, eikä verovaikutuksen toteutumiseen johtava voitonjako ole todennäköinen lähitulevaisuudessa.