Hae keskon vuosiraportista 2016

Valitse liite

Liite 18. Vaihto-omaisuus
Milj. € 2016 2015
Tavarat 969,3 729,7
Ennakkomaksut 9,5 5,3
Yhteensä 978,9 735,0
Vaihto-omaisuuden arvonalennus nettorealisointiarvoon 48,0 39,2