Hae keskon vuosiraportista 2016

Valitse liite

Liite 21. Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät ja niihin liittyvät velat
Milj. € 2016 2015
Aineettomat hyödykkeet 3,9 -
Maa-alueet 10,4 0,3
Rakennukset ja kiinteistöosakkeet 6,7 0,2
Koneet ja kalusto 1,1 -
Vaihto-omaisuus 23,5 -
Yhteensä 45,7 0,5
Kesko allekirjoitti joulukuussa 2016 rakentamisen ja talotekniikan kaupan käytössä Virossa ja Latviassa olevien kiinteistöjen myyntiin liittyvän sopimuksen. Sopimuksen mukaan Kesko-konsernin yhtiöt myyvät kolme Viron kiinteistöä ja Latviassa neljä kiinteistöä ne omistavine kiinteistöyhtiöineen liettualaiselle kiinteistösijoitusyhtiölle. Kaupan toteutuessa konsernin yhtiöt vuokraavat kiinteistöt takaisin liiketoimintansa käyttöön ja Keskon tytäryhtiöstä SIA Kesko Real Estate Latviasta tulee kiinteistösijoitusyhtiön vähemmistöosakas 10% osuudella. Myytävien kiinteistöjen ja –yhtiöiden kirjanpitoarvo on noin 17 milj. euroa. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2017 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.
Lisäksi Kesko-konserniin kuuluva Konekesko Oy on sopinut myyvänsä Yamaha-edustuksensa, Yamarin-veneliiketoimintansa ja eräät muut edustuksensa Yamaha Motor Europe N.V.:lle ja sen omistamalle tytäryhtiölle Inhan Tehtaat Oy Ab:lle. Myytävään liiketoimintaan liittyvien varojen kirjanpitoarvo on noin 28 milj. euroa. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2017 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.
Myytävinä oleviin pitkäaikaisiin omaisuus eriin liittyy velkoja yhteensä 0,8 milj. euroa.