Hae keskon vuosiraportista 2016

Valitse liite

Liite 24. Rahoitusleasingvelat
2016 2015
Milj. € Vähimmäis- leasing- maksut Tulevat rahoitus- kulut Vähimmäis- leasing- maksujen nykyarvo Vähimmäis- leasing- maksut Tulevat rahoitus- kulut Vähimmäis- leasing- maksujen nykyarvo
Maksettavat leasingmaksut
Yhden vuoden kuluessa 3,1 0,2 2,9 4,7 0,2 4,5
Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluessa 6,0 0,6 5,4 4,4 0,6 3,7
Yli viiden vuoden kuluttua 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1
Leasingmaksut yhteensä 9,1 0,7 8,4 9,2 0,9 8,3
Jälleenvuokrasopimuksista odotetut vuokrat 0,3 3,0
Rahoitusleasingvelat muodostuvat pääosin konsernin rahoitusyhtiöiltä vuokraamasta varastotekniikasta sekä konsernin vuokraamista ja ketjuyrityksille edelleen vuokraamistaan myymäläkalusteista.