Hae keskon vuosiraportista 2016

Valitse liite

Liite 25. Varaukset
Milj. € Tappiolliset vuokra-
sopimukset
Takuu-
varaukset
Muut varaukset Yhteensä
Varaukset 1.1.2016 12,4 21,3 19,7 53,4
Valuuttakurssivaikutukset 0,0 0,0
Varausten lisäykset 16,8 14,8 7,6 39,2
Varausten peruutukset -0,6 -10,7 -4,9 -16,2
Varausta vastaan toteutuneet kulut -11,2 -0,6 -9,9 -21,7
Konsernirakenteen muutokset -5,1 0,1 6,2 1,1
Varaukset 31.12.2016 12,3 24,9 18,6 55,8
Varausten jakautuminen
Pitkäaikainen 0,2 13,1 1,5 14,9
Lyhytaikainen 12,1 11,8 17,1 41,0
Tappiollisia vuokrasopimuksia koskevina varauksina on käsitelty konsernin harjoittaman liiketoiminnan käytöstä poistuneiden tyhjillään olevien vuokratilojen vuokravastuut sekä edelleen vuokrattujen vuokratilojen nettovuokratappiot. Konserniyhtiöiden myymiin ajoneuvoihin ja koneisiin liittyvistä takuista ja huolenpitosopimuksista on kirjattu varaus. Varauksen määrä perustuu aikaisempien vuosien kokemuksiin toteutuneista takuuvelvoitteista.