Hae keskon vuosiraportista 2016

Valitse liite

Liite 26. Ostovelat ja muut lyhytaikaiset korottomat velat
Milj. € 2016 2015
Ostovelat 1 069,2 795,1
Muut korottomat velat 226,9 212,6
Tuloverovelat 8,7 31,4
Siirtovelat 316,2 251,3
Lyhytaikaiset korottomat velat yhteensä 1 621,1 1 290,3
Siirtovelat muodostuvat lähinnä ostojen ja henkilöstökulujen jaksotuksista.