Hae keskon vuosiraportista 2016

Valitse liite

Liite 27. Yhteiset toiminnot
Seuraavan taulukon luvut ovat konsernin osuus yhteisten toimintojen omaisuus- ja velkaeristä sekä tuloksesta, jotka sisältyvät konsernin taseeseen ja tuloslaskelmaan. Yhteiset toiminnot ovat keskinäisiä kiinteistöyhtiöitä.
Milj. € 2016 2015
Pitkäaikaiset varat 36,5 38,0
Lyhytaikaiset varat 0,7 0,7
Varat yhteensä 37,2 38,7
Pitkäaikaiset velat 2,5 2,8
Lyhytaikaiset velat 5,2 5,2
Velat yhteensä 7,7 8,1
Nettovarallisuus 29,5 30,6
Tuotot 2,7 3,5
Kulut 3,9 3,9
Tulos -1,2 -0,3