Hae keskon vuosiraportista 2016

Valitse liite

Liite 28. Vastuusitoumukset
Milj. € 2016 2015
Omasta puolesta annetut vakuudet
Pantit 124,2 76,2
Kiinnitykset 23,3 23,3
Takaukset 5,1 17,7
Muut vastuut ja vastuusitoumukset 32,9 34,4
Muiden puolesta annetut vakuudet
Takaukset 0,3 0,3
Muut vastuut ja vastuusitoumukset 19,6 14,2
Annetuissa takauksissa ei ole esitetty takauksia, jotka liittyvät erään, joka on esitetty velkana konsernitaseessa tai vuokravastuuna liitteessä 29.