Hae keskon vuosiraportista 2016

Valitse liite

Liite 29. Muut vuokrasopimukset
Konserni vuokralleottajana
Ei purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:
Milj. € 2016 2015
Yhden vuoden kuluessa 414,8 357,8
Yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluessa 1 344,0 1 154,7
Yli viiden vuoden kuluessa 1 269,9 1 108,4
Yhteensä 3 028,7 2 620,9
Ei purettavissa olevista jälleenvuokraussopimuksista odotettavissa olevien vastaisten vähimmäisvuokrien määrä 52,9 69,9
Tilikaudella kirjatut vuokrat ja jälleenvuokrausmaksut:
Vähimmäisvuokrakulut 423,0 372,0
Jälleenvuokratuotot 21,8 34,3
Vuoden 2016 tuloslaskelmaan sisältyy muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettuja kiinteistöjen pääoma- ja hoitovuokria sekä muita vuokria 458,1 milj. euroa (407,7 milj. euroa). Hoitovuokrat eivät sisälly vähimmäisvuokrakuluihin.
Kesko vuokraa liiketoimintaansa varten vähittäiskaupan ja sitä palvelevan logistiikan tarvitsemia tiloja. Vuokrasopimukset ovat pääosin indeksisidonnaisia ja paikallisen markkinakäytännön mukaisia. Osaan kiinteistöjen vuokrasopimuksista sisältyy jatko-optioita.
Konserni vuokralleantajana
Ei purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella saatavat vähimmäisvuokrat:
Milj. € 2016 2015
Yhden vuoden kuluessa 10,3 7,8
Yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluessa 18,7 13,0
Yli viiden vuoden kuluessa 28,5 24,6
Yhteensä 57,4 45,4
Tuloutetut muuttuvien vuokrien kokonaismäärät 2,2 1,8
Kesko vuokraa tiloja muille yrittäjille kuin K-kauppiaille muodostaakseen kauppapaikkaan kokonaisansaintaansa tukevan palvelukokonaisuuden. Tällaisia tiloja ovat tyypillisesti suuryksiköiden yhteydessä toimivat ns. etumyymälät.