Hae keskon vuosiraportista 2016

Valitse liite

Liite 35. Muut liitetiedot
Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat
Tammikuussa välimiesoikeus hylkäsi Voimaosakeyhtiö SF:n kanteen Keskon tytäryhtiötä Kestra Kiinteistöpalvelut Oy:tä vastaan
Välimiesoikeus antoi 10.1.2017 välitystuomion asiassa, jossa Voimaosakeyhtiö SF vaati välimiesoikeutta vahvistamaan, että Kestra Kiinteistöpalvelut Oy:n Voimaosakeyhtiö SF:lle antama ilmoitus Fennovoima-hankkeen jatkorahoitukseen osallistumisesta on Kestra Kiinteistöpalvelut Oy:tä sitova. Välitystuomiossaan välimiesoikeus hylkäsi Voimaosakeyhtiö SF:n kannevaatimukset.
Välimiesmenettelyn alkamisesta on kerrottu pörssitiedotteella 17.12.2015. (Pörssitiedote 10.1.2017)