Hae keskon vuosiraportista 2016

Valitse liite

Liite 36. Konsernirakenne
Konsernin rakenne
Kesko-konserniin kuuluu 102 (101) tytäryhtiötä. Konsernilla on äänienemmistö kaikissa yhtiöissä. Kesko-konsernin alakonsernilla, Senukailla, on olennainen määräysvallattomien omistajien osuus (kts. kappale määräysvallattomien omistajien osuudet).
Tietoja konsernin tilinpäätöshetken mukaisesta rakenteesta:
Toimiala Kotimaa Merkittä-
vimmät tytäryhtiöt
Kokonaan omistettujen tytäryritysten lukumäärä
2016
Kokonaan omistettujen tytäryritysten lukumäärä
2015
Osittain omistettujen tytäryritysten lukumäärä
2016
Osittain omistettujen tytäryritysten lukumäärä
2015
Päivittäistavara-
kauppa
Suomi Ruokakesko Oy,
K-Citymarket Oy, K-Market Oy, Kespro Oy
23 26 4 -
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Suomi, Ruotsi, Norja, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Venäjä, Valko-Venäjä Onninen-konserni, Kesko Senukai 52 49 12 7
Autokauppa Suomi VV-Auto Group Oy 6 5 - -
Muut Suomi, Viro 5 10 - -
Tilikauden 2016 aikana Kesko-konsernin emoyhtiöön Kesko Oyj:öön ovat sulautuneet K-talouspalvelukeskus Oy, K-Plus Oy, K-instituutti Oy, Rautakesko Oy, Musta Pörssi Oy ja Keslog Oy.
Lisäksi konserniin kuuluu osittain omistettuja keskinäisiä kiinteistöyhtiöitä. Luettelo konsernin tytäryrityksistä, pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävistä sijoituksista sekä suhteellisesti yhdisteltävistä keskinäisistä kiinteistöyhtiöistä on esitetty liitetiedossa 37.
Olennainen määräysvallattomien omistajien osuus
Kesko-konserniin kuuluvassa Senukai-konsernissa on olennainen määräysvallattomien omistajien osuus. Alakonsernin emoyhtiö, UAB Kesko Senukai Lithuania, on Kesko Oyj:n tytäryhtiö ja sen kotipaikka on Vilna, Liettua. Kesko-konsernin omistusosuus Senukai-konsernissa on 50,0 % lisättynä yhdellä osakkeella (50,0 % lisättynä yhdellä osakkeella). Kesko-konsernilla on oikeus nimittää enemmistö hallituksen jäsenistä sekä hallituksen puheenjohtaja. Hallitus ohjaa yhtiön operatiivista toimintaa ja päättää resurssien käytöstä. Määräysvallattomien omistajien osuus Senukai-konsernin voitosta oli 15,3 milj. euroa (15,7 milj. euroa) ja osuus omasta pääomasta oli 97,3 milj. euroa (78,6 milj. euroa).
Keskon syksyllä 2015 sopima järjestely Baltian rauta- ja sisustuskaupan keskittämisestä UAB Senuku Prekybos centrasiin (Senukai) vietiin päätökseen vuoden 2016 aikana. Yhtiön nimi on muutettu Kesko Senukaiksi. Järjestelyssä Kesko myi kokonaan omistamiensa Viron ja Latvian K-rautojen toiminnasta vastaavien yhtiöiden osakkeet tytäryhtiölleen Senukaille, josta Kesko omistaa enemmistön. Kesko Senukai alakonsernilla on toimintaa Liettuassa, Virossa, Latviassa ja Valko-Venäjällä.
Taloudellisen informaation yhteenveto tytäryrityksestä, jossa on olennainen määräysvallattomien omistajien osuus
Milj. € Senukai-konserni
2016
Senukai-konserni
2015
Lyhytaikaiset varat 289,8 167,3
Pitkäaikaiset varat 98,1 29,6
Lyhytaikaiset velat 110,8 75,1
Pitkäaikaiset velat 18,2 0,3
Liikevaihto 557,3 437,0
Voitto/tappio 31,3 23,1
Emoyrityksen omistajien osuus voitosta/tappiosta 16,0 7,3
Määräysvallattomien omistajien osuus voitosta/tappiosta 15,3 15,7
Tilikauden laaja tulos 31,4 9,0
Emoyrityksen omistajien osuus tilikauden laajasta tuloksesta 16,3 4,0
Määräysvallattomien omistajien osuus tilikauden laajasta tuloksesta 15,0 4,9
Määräysvallattomille omistajille maksetut osingot 1,1 5,9
Liiketoiminnan nettorahavirta 28,4 27,1
Investointien nettorahavirta -26,0 -5,1
Rahoituksen nettorahavirta 38,5 -12,7
Tiedot on esitetty ennen Kesko-konsernin sisäisiä eliminointeja.