Hae keskon vuosiraportista 2016

Valitse liite

Liite 6. Henkilöstökulut, johdon palkat ja henkilöstön määrä
Milj. € 2016 2015
Palkat ja palkkiot -574,7 -440,2
Sosiaalikulut -57,5 -43,2
Eläkkeet -78,3 -55,0
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 2,2 0,5
Maksupohjaiset eläkejärjestelyt -80,5 -55,5
Osakeperusteiset maksut -12,3 -6,4
Yhteensä -722,8 -544,8
Tiedot konsernin johtohenkilöiden työsuhde-etuuksista ja muista lähipiiritapahtumista esitetään liitetiedossa 33 ja osakepalkitsemiseen liittyvät tiedot liitetiedossa 30.
Konserniyhtiöiden toimitusjohtajien ja hallitusten palkat ja palkkiot
Milj. € 2016 2015
Toimitusjohtajien palkat (luontoisetuineen) 8,0 6,0
Hallitusten jäsenten palkkiot 0,4 0,4
Yhteensä 8,3 6,4
Konsernin henkilökunta keskimäärin
2016 2015
Päivittäistavarakauppa 8 200 6 420
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 12 744 11 269
Autokauppa 780 780
Yhteiset toiminnot 752 487
Yhteensä 22 476 18 956