Hae keskon vuosiraportista 2016

Valitse liite

Liite 8. Tuloverot
Milj. € 2016 2015
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verot -41,3 -83,4
Edellisten tilikausien verot -0,8 -0,0
Laskennalliset verot 10,7 12,8
Yhteensä -31,4 -70,7
Tuloslaskelman verokulun ja emoyhtiön verokannalla laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma
Milj. € 2016 2015
Tulos ennen veroja 145,2 188,0
Verot emoyhtiön verokannan 20,0 % mukaan -29,0 -37,6
Ulkomaisten tytäryhtiöiden erilaisten verokantojen vaikutus 3,3 3,0
Verovapaiden tulojen vaikutus 0,6 2,8
Vähennyskelvottomien kulujen vaikutus -7,1 -32,8
Verotuksellisten tappioiden vaikutus -4,9 -5,7
Konserniyhdistelyn vaikutus 6,4 -0,3
Edellisten tilikausien verot -0,8 -0,0
Verokantamuutoksen vaikutus 0,3 0,3
Muut -0,2 -0,4
Verot tuloslaskelmassa -31,4 -70,7
1.1.2017 Norjassa voimaan astuvan yritysverokannan muutos tilikauden 2016 laskennallisiin veroihin oli 0,3 milj. euroa. 1.1.2016 Norjassa voimaan astuneen yritysverokantamuutoksen vaikutus tilikauden 2015 laskennallisiin veroihin oli 0,3 milj. euroa.