Hae keskon vuosiraportista 2016

Valitse liite

Liite 9. Muut laajan tuloksen erät
Muut laajan tuloksen erät ja niihin liittyvät verot
Milj. € 2016
Ennen veroja
Vero- vaikutus Verojen jälkeen 2015 Ennen veroja Vero- vaikutus Verojen jälkeen
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot -14,0 2,8 -11,1 28,8 -5,8 23,0
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 10,4 10,4 -17,4 -17,4
Rahavirran suojauksen arvonmuutos 3,1 -0,6 2,4 -0,0 0,0 -0,0
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos 0,7 -0,1 0,5 1,4 -0,3 1,1
Muut erät -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
Yhteensä -0,1 2,1 2,0 12,5 -6,1 6,4