Hae keskon vuosiraportista 2016

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma
Milj. € Osake-
pääoma
Rahastot Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahasto
Omat osakkeet Kertyneet voittovarat Yhteensä Määräys-
vallat-
tomien omistajien osuus
Oma
pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2016 197,3 463,4 -44,6 0,2 -27,5 1 574,6 2 163,4 78,6 2 241,9
Osakeperusteiset maksut 4,3 4,3 4,3
Omat osakkeet -0,3 -0,3 -0,3
Osingonjako -248,2 -248,2 -1,1 -249,3
Osakepääoman korotus 12,6 12,6
Tytäryhtiön myynti 10,2 -10,2 0,0 0,0
Vähemmistön hankinta 0,0 0,5 0,5 -7,8 -7,4
Muut muutokset 0,0 8,6 8,6 8,6
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0,0 10,2 4,0 -249,3 -235,1 3,7 -231,4
Laajan tuloksen erät
Tilikauden tulos 98,6 98,6 15,3 113,8
Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot -14,0 -14,0 -14,0
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 0,0 10,6 10,6 -0,2 10,4
Rahavirran suojauksen arvonmuutos 3,1 3,1 3,1
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos 0,7 0,7 0,7
Muut erät -0,3 -0,3 -0,3
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -0,7 2,8 2,1 2,1
Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,0 10,6 3,0 87,2 100,8 15,0 115,8
Oma pääoma 31.12.2016 197,3 463,4 -23,7 3,2 -23,5 1 412,4 2 029,1 97,3 2 126,3
Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma
Milj. € Osake-
pääoma
Rahastot Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahasto
Omat osakkeet Kertyneet voittovarat Yhteensä Määräys-
vallat-
tomien omistajien osuus
Oma
pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2015 197,3 463,3 -37,9 -0,9 -31,5 1 593,5 2 183,9 81,6 2 265,5
Osakeperusteiset maksut 4,0 4,0 4,0
Omat osakkeet -0,1 -0,1 -0,1
Osingonjako -148,7 -148,7 -7,3 -156,1
Vähemmistön hankinta 0,0 0,1 0,1 -0,6 -0,5
Muut muutokset 0,0 -0,0 5,3 5,3 0,0 5,3
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0,0 -0,0 4,0 -143,3 -139,3 -8,0 -147,3
Laajan tuloksen erät
Tilikauden tulos 101,6 101,6 15,7 117,4
Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot 28,8 28,8 28,8
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 0,0 -6,6 -6,6 -10,8 -17,4
Rahavirran suojauksen arvonmuutos -0,0 -0,0 -0,0
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos 1,4 1,4 1,4
Muut erät -0,3 -0,3 -0,3
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -0,3 -5,8 -6,1 -6,1
Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,0 -6,6 1,1 124,3 118,9 4,9 123,8
Oma pääoma 31.12.2015 197,3 463,4 -44,6 0,2 -27,5 1 574,6 2 163,4 78,6 2 241,9
Lisätietoja osakepääomasta ja rahastoista on esitetty liitetiedossa 22, muista laajan tuloksen eristä liitetiedossa 9 ja osakepalkkiojärjestelmistä liitetiedossa 30.